Arv og testamente

Hjælp kræftramte børn med bedre behandling og omsorg, når du betænker Børnecancerfonden i dit testamente.

      Støt nu      

Testamentariske gaver

Tag stilling til din arv

De fleste betænker naturligt deres nærmeste i et testamente, men mange ønsker samtidig, at en del af deres arv skal gøre en forskel for udsatte mennesker. Det er en stor hjælp for dine efterladte, hvis du har taget stilling til, hvad der skal ske med dine værdier.

Med din arv kan du fx være med til at sikre omsorg og bedre behandling for de hundredvis af danske børn, der hvert år er i behandling for kræft. Seks ud af syv af dem overlever, men halvdelen af dem har varige skader efter kræftsygdommen og den intensive behandling.

Betænk velgørenhed, uden dine arvinger får mindre

Du kan faktisk betænke Børnecancerfonden i dit testamente, uden at dine arvinger får mindre ud af din arv. For Børnecancerfonden er fritaget fra at betale afgift, hvilket betyder, at al arv doneret til fonden går ubeskåret til kampen mod børnekræft.

Man kan også donere en del af sin arv til fonden med en bestemmelse om, at vi betaler afgiften for de øvrige arvinger – på den måde arver dine slægtninge ikke mindre, og du får reelt frigjort en større del af din arv til dine arvinger.

 

Vi dækker udgifterne

Vi anbefaler, at du skriver dit testamente sammen med en advokat, der kan sikre, at testamentet er tilpasset netop dine forhold og samtidig er juridisk holdbart. Vælger du at betænke Børnecancerfonden i dit testamente, har vi mulighed for at give et tilskud op til 5000 kr. inkl. moms, som en del af omkostningerne til advokaten. Tilskuddet til advokatregningen er skattepligtigt. Advokaten skal blot sende faktura samt kopi af testamentet før det bliver underskrevet, så vi kan sikre, at vores formål er betænkt korrekt. Først når testamentet er accepteret af Børnecancerfonden, vil fakturaen blive betalt.

Faktura samt kopi af testamentet kan sendes til: kontakt@boernecancerfonden.dk

 

Få mere ud af din arv

Doner din arv - Børnecancerfonden

Afgifter til staten af din arv

Alle arvinger, undtagen ægtefæller, skal betale boafgift af beløbet, hvis det overstiger et særligt bundfradrag. Forældre og børn betaler 15 pct. i afgift, mens andre, der indskrives i testamentet, betaler en højere afgift (tillægsboafgift).

Læs mere om arveregler og afgifter på Borger.dk.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling