Børnecancerfondens protektor

Protektor

Børnecancerfondens protektor, Ghita Nørby, skuespiller ved Det Kgl. Teater

Børn er alles ansvar.

Kræft er altid en urimelig sygdom – især når den rammer børn. Jeg tror, det sværeste, forældre kan komme ud for, er at have et barn med en livstruende sygdom. Det må være en forfærdelig situation at se det dyrebareste i sit liv være truet. Og det er uden tvivl en situation, hvor man har brug for al den hjælp og støtte, man overhovedet kan få.

Den hjælp er Børnecancerfonden med til at yde.

Forskning i sygdommen er nødvendig for at gøre behandlingen af børn med kræft bedre. Denne forskning støtter Børnecancerfonden. Og fonden støtter den fortsatte uddannelse af det plejepersonale, der er en vigtig medspiller for både børnene og deres familier, når sygdommen skal behandles.

Samtidig støtter Børnecancerfonden de kræftsyge børn og deres familier direkte; både med økonomisk hjælp og i form af aktiviteter. For vi ved, at fx en udflugt eller en kort rejse med den nærmeste familie er en inspirerende afbrydelse i en tid, der ellers går med indlæggelser og kemoterapi.

Børnecancerfondens arbejde er alene baseret på frivillige gaver og bidrag fra enkeltpersoner, virksomheder, fonde og foreninger. Jeg håber derfor, at du vil være med til at støtte Børnecancerfondens arbejde med at sikre trygge og gode vilkår for børn, der bliver ramt af kræft.

Vi har brug for din hjælp.

Style: "Portrait B&W - low key"

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling