Børnecancerfondens historie

Børnecancerfondens historie

Børnecancerfonden blev stiftet i 1995 af tidligere overlæge Henrik Hertz. Henrik Hertz arbejdede 40 år på Rigshospitalets børneafdeling, hvor han søgte at forbedre vilkårene for børn og unge med kræft og deres familier. Hertz styrkede bl.a. det nordiske samarbejde om børnekræft som medstifter af foreningen NOPHO, og han var med til at centralisere børnekræftbehandlingen i Danmark, så både børn og kompetencer blev samlet få steder i landet for at sikre den bedste behandling.

Samtidig ønskede Henrik Hertz at forbedre behandlingen af kræftsyge børn, så flere børn overlevede. Han etablerede derfor Børnecancerfonden for at rejse penge til forskning, uddannelse og oplysning samt direkte støtte til børn med kræft og deres familier.

I 2020 kunne fonden fejre 25 års jubilæum – og ikke mindst resultaterne af Henrik Hertz’ store arbejde. Takket være de målrettede investeringer i børnekræftforskning overlever seks ud af syv børn i dag kræft, og Børnecancerfonden er den danske enkeltorganisation, der de sidste 27 år har støttet mest forskning i kræft hos børn.

Henrik

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling