Børnecancerfondens direktør

Marianne Benzon Nielsen

Som sygeplejeelev i 1984 havde jeg mit første møde med kræftsyge børn og deres familier. Dette første møde er efterfølgende blevet til mange år, hvor jeg via mit arbejde på Rigshospitalets børnekræftafdeling og mit arbejde som leder af Ronald McDonald Hus, har været i tæt kontakt med kræftsyge børn og deres familier.
Igennem mere end 20 år har jeg fulgt udviklingen indenfor området. En udvikling, der heldigvis er gået i en positiv retning, pga. forskning, anden udvikling og samarbejde over landegrænserne.

I dag overlever flere børn deres kræftsygdom, og behandlingsmetoderne er bedre. Der er øget fokus på senfølger af kræftbehandlingen, og på det svære liv, der følger med det at være barn og kræftsyg eller pårørende til et sygt barn.

Der bliver gjort meget, men der er behov for at gøre endnu mere. Der er stadig børn, der mister livet pga. kræft. Mange børn har svære bivirkninger af deres behandling, og der er brug for særlig støtte til det kræftsyge barn og dets familie. Vores mål er, at alle børn skal overleve til et godt liv fri for bivirkninger og senfølger efter behandlingen. Børnecancerfonden har derfor masser af udfordringer i fremtiden.

I dag overlever seks ud af syv børn deres kræftsygdom – vil du være med til at redde den 7.?

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling