Svar på P4 kritik

P4 Syd har i dag bragt et indslag, hvor professor Hans Bisgaard fra Dansk BørneAstma Center udtaler, at Børnecancerfondens bidrag til børnekræftforskning medvirker til en skævvridning i forskningen af børnesygedomme. Samtidig nævnes Børnecancerfondens egenkapital på 118 millioner kroner.

500-600 børn er hvert år i behandling for kræft, som er den hyppigste medicinske dødsårssag for børn over 1 år. Vi er stolte af, at fonden har medvirket til at øge overlevelsen for børn med kræft betydeligt de sidste 15-20 år, men hvert femte barn med kræft dør stadig, og halvdelen af dem, der overlever, får et liv med varige skader efter sygdommen og den intensive behandling. Så ja, der er i høj grad stadig brug for forskning i børnekræft.

Alle alvorligt syge børn bør have den bedste behandling og dermed de største chancer for et godt liv. Børnecancerfonden er sat i verden for at sikre vilkårene for børn med kræft, og heldigvis er der mange gode organisationer, der arbejder for børn med andre alvorlige sygdomme.

Børnecancerfondens egenkapital er bundne midler, jf. fondslovgivningen. Desværre. De bidrag, vi modtager, som ikke er øremærket uddeling til fondens formål (fx fra arv), skal ifølge fondsloven henlægges til egenkapitalen, som fonde ikke kan disponere over til uddeling.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling