Stor bevilling til forskning i genstridig blodkræft hos børn

Forskning

Flere skal overleve den mest lumske leukæmi hos børn og unge. Derfor giver Børnecancerfonden millionstøtte til tre forskningsprojekter, der på forskellige måder kan styrke behandlingen af blodkræften.

Hvert fjerde barn, der får akut myeloid leukæmi (AML), overlever ikke blodkræftsygdommen. Og selvom der de seneste årtier er sket enorme fremskridt i behandlingen af leukæmi hos børn, har AML vist sig særlig genstridig.

Tilbagefald efter kemoterapibehandling er den største trussel mod helbredelsen – hver tredje patient får tilbagefald, og 40 procent af dem overlever ikke. Hvert år får mellem seks og otte danske børn konstateret AML.

Derfor har Børnecancerfonden netop bevilget 4 mio. kroner til tre store projekter, der skal styrke behandlingen og forbedre overlevelsen hos børn og unge, der får konstateret AML.

”Prognosen for AML har ikke været så god som for den hyppige leukæmiform hos børn (ALL). Men de seneste år er der sket betydelige fremskridt, og det er dem, som vi gerne vil forfølge,” siger Henrik Hasle, der er professor og overlæge på afsnittet for blod og kræftsygdomme på Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital og professor på Aarhus Universitet.

Henrik Hasle skal lede de tre forskningsprojekter, der blandt andet skal:

  • Forbedre kortlægningen af de genetiske forandringer i leukæmicellerne fra børn med AML
  • Opdage tilbagefald hurtigere med den nyeste og højfølsomme teknologi
  • Bidrage med en større forståelse for immunforsvarets rolle i forhold til tilbagefald

Bevillingen kommer til at gøre en stor forskel, fortæller overlægen.

”Det vil gøre det muligt i større detaljegrad at forstå de genetiske forandringer, der fører til AML og hvordan tilbagefald optræder. Den viden er afgørende, hvis vi skal forbedre overlevelsen,” siger overlæge Henrik Hasle.

Overlevelsesraten efter fem år for børn med AML er steget fra 32 procent i 1990 til 74 procent i 2010. Men overlevelsesraten for den anden hovedgruppe af leukæmi – akut lymfoblastær leukæmi – er oppe på 90 procent.  Med de tre nye projekter er forventningen at skabe endnu bedre prognoser for børn og unge, der får konstateret AML.

Børnecancerfonden har støttet flere store forskningsprojekter inden for AML. Blandt andet inden for Downs syndrom, genmarkører inden for AML samt udvikling af diagnostik.

Danmark har stået stærkt i børne AML-forskning i mange år. Overlæge Henrik Hasle var formand for den Nordiske børne AML-gruppe fra 2002 til 2012 og har været formand for den internationale børne AML gruppe siden 2016. Laboratoriet i Aarhus er et af to europæiske referencelaboratorier for molekylær opfølgning af AML hos børn.

De tre støtte projekter

Identificering af de genetiske forandringer hos ca. 50 børn med AML, der ikke kan klassificeres efter den nuværende WHO-klassifikation – baseret på en omfattende nordisk undersøgelse, som viser, at 44 % af de genetiske forandringer hos børn med AML ikke kan klassificeres.

Målet er at bidrage med ny viden, der bedre og mere præcist klassificerer AML hos børn, således at børnene kan tilbydes mere målrettet behandling og øge deres chancer for overlevelse. Henrik Hasle, professor, overlæge og dr.med., Børnekræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, er støttet med 1.100.000 kr.

Undersøgelse af tilbagefald af leukæmisygdommen, AML, hos børn. Sygdommens respons på behandlingen måles ved såkaldt ’minimal restsygdom’ (MRD), et udtryk for det lille antal kræftceller, der er til stede under og efter behandling.

Studiet sigter mod at identificere nye markører for MRD i blodet ved hjælp af den nyeste teknologi. Det vil gøre det muligt at iværksætte målrettet behandling på et tidligere tidspunkt, potentielt allerede før barnet er blevet syg af tilbagefaldet. Henrik Hasle, professor, overlæge og dr.med., Børnekræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, er støttet med 1.400.000 kr.

International undersøgelse af genoprettelsen af immunsystemet efter endt behandling af leukæmisygdommen, AML. Ved behandling med kemoterapi undertrykkes immunsystemet, heriblandt de såkaldte T-celler. Risikoen for tilbagefald af AML kan være afhængig af genopbygningen af immunsystemet.

Målet er at få en større forståelse for immunsystemets rolle for tilbagefald af AML og skabe nye muligheder for immunterapi til behandling af børn med AML. Henrik Hasle, professor, overlæge og dr.med., Børnekræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, er støttet med 1.500.000 kr.

FORSKERPROFIL

Henrik Hasle er overlæge på børnekræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital Skejby, samt klinisk professor i børnekræft ved Aarhus Universitet. Henrik Hasles speciale er akut myeloid leukæmi, hvor han har gennemført flere store forskningsprojekter støttet af Børnecancerfonden blandt andet inden for Down’s syndrom, genmarkører inden for AML samt udvikling af diagnostik. Henrik Hasle var formand for NOPHO-AML gruppen fra 2002-2012.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling