Stadig flere danske børn overlever kræft

Overlevelsen for danske børn med kræft bliver stadig bedre og er på det højeste niveau nogensinde. 85 pct. af alle børn mellem 0-15 år med en kræftdiagnose overlever i dag, viser nye tal. Det skyldes i høj grad forskning, siger professor Kjeld Schmiegelow. I dag giver Børnecancerfonden 47 nye millioner til forskning i kræft hos børn.

For bare 40 år siden døde halvdelen af alle børn med kræft. I dag har danske børn langt bedre udsigter til at overleve pga. af målrettet forskning i børnekræft. Fire ud af fem børn bliver helbredt, og børn med den mest udbredte børnekræftdiagnose, akut lymfoblastær leukæmi (ALL), har en af de bedste prognoser i verden: 91 pct. af alle børn med ALL lever fem år efter diagnosetidspunktet. Det viser nye tal fra Dansk Børnecancer Register.

”Vi ved ikke, hvorfor børn får kræft. Det er ikke særligt de svageste børn, der får kræft, nogle gange er det faktisk de sundeste, men heldigvis helbreder vi i dag over 85 procent.

Kræftbehandlingen af børn i Danmark har udviklet sig voldsomt på grund af forskning og er i dag blandt de bedste i verden. Men vores succes med at helbrede børn har skabt et behov for at fokusere på, hvordan vi undgår alvorlige bivirkninger og senfølger af behandlingen.

Lige nu ser vi også på forandringer i arvematerialet, der kan medføre en øget risiko for at udvikle kræft i barnealderen, og vi har oprettet Nordens første afdeling for afprøvning af nye lægemidler til børn med kræft. Så vi forventer endnu bedre overlevelseschancer for børn med kræft de kommende år,” siger Kjeld Schmiegelow, professor i børnekræft og børnesygdomme samt overlæge på Rigshospitalets børnekræftafdeling.

Ifølge Rigshospitalets senfølgeklinik har over halvdelen af børnekræftoverleverne mere eller mindre alvorlige skader efter sygdommen og behandlingen, som påvirker deres liv. Det er skader som fx nedsat hukommelse og indlæringsevne, infertilitet, type 2-diabetes og nedsat syn og hørelse.

Forskning for flere og bedre børneliv

Børnecancerfonden er den danske enkeltorganisation, der de sidste 20 år har støttet mest forskning i børnekræft. I år uddeles 32 millioner kroner direkte til forskningsprojekter, mens 15 millioner kroner allokeres til et igangværende arbejde med at udvikle nye, strategiske forskningsområder. Ifølge Børnecancerfondens direktør er der brug for at fastholde den forskningsmæssige fremdrift, for børnekræft er en kompleks diagnose, der hvert år koster 30-35 børn mellem 0-18 år livet.

”Vi er ovenud glade for at kunne dele så mange midler ud. Det kan vi kun, fordi mange mennesker igen i år har støttet kampen mod børnekræft, hvilket er fantastisk. Vi har i år afsat 15 millioner til at etablere og udvikle nye forskningsområder, fordi vi gerne vil være med til at drive udviklingen indenfor børnekræftforskning hen, hvor vi ser udækkede behov. Det er fantastisk, at fire ud af fem børn i dag overlever kræft, men der er stadig mange børnekræftdiagnoser, hvor udsigten er dårlig, og mange børn lever med varige skader, der giver dem færre muligheder end deres jævnaldrende. Så der er stadig brug for forskning og støtte til børn med kræft”, siger Marianne Benzon Nielsen, direktør i Børnecancerfonden.

Se den samlede opgørelse over Børnecancerfondens uddelinger i 2016

Læs årsrapporten 2015 fra Dansk Børnecancer Register

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling