Rekordår for Børnecancerfonden: 25 millioner kroner til forskning

Forsker

Børnecancerfonden deler 25.3 millioner kroner ud til forskning inden for børnekræft. Det er 25 procent mere end i fjor. Derudover får projekter, der giver håb og adspredelse for børn med kræft, 5.7 millioner kroner.

”Generøse donationer fra såvel private som virksomheder giver mulighed for en massiv finansiering af forskning i år. Det er fantastisk, at vi som lille, selvstændig fond slår rekorder igen i år,” siger Marianne Benzon Nielsen, direktør for Børnecancerfonden.

Fonden støtter forskning i årsager til leukæmi, cancer i nervesystemet, flere forskellige senfølger af kræft og bivirkninger ved kræftmedicin. Men også undersøgelser af effekten af musikterapi som smertelindring og psykosocial støtte til familier til børn modtager midler.

I alt 39 videnskabelige projekter modtager støtte i år. De 25 millioner kroner er dog kun en tredjedel af de midler, der blev søgt om fra forskningsinstitutioner i hele landet. Der er da også nok udfordringer, at kaste sig over.

”Hver femte barn med kræft overlever ikke diagnosen, og livet efter behandling er alt for ofte præget af senfølger. Derfor vil vi gerne kunne sætte gang i endnu mere forskning fremover,” siger Marianne Benzon Nielsen.

Siden 1970’erne er der sket store fremskridt for børn med kræft – i høj grad på grund af den sundhedsvidenskabelige forskning inden for området. I dag overlever mere end 80 procent af børnene deres kræftsygdom. I starten af 1970’erne døde tre ud af fire børn med kræft af sygdommen.

31 forskere ved otte forskningsinstitutioner modtager midler i år. Flest forskere ved Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital får en ekstra julegave i år. Støtten til dem dækker i de fleste tilfælde løn til ph.d-studerende.

Børnecancerfonden støtter også en række ikke-videnskabelige projekter og tiltag, der skal give håb og adspredelse for børn med kræft og deres familier. I år gives 5.7 millioner kroner til i alt 14 projekter.

TOP FEM – Årets største donationer

Videnskabelige projekter

 • Samarbejdsprojekt omhandlende senfølger hos børn diagnosticeret med kræft før 20 års alderen kr. 1.8 mio.
 • Undersøgelsen af betændelse i bugspytkirtlen relateret til asparaginase-behandling af børn med leukæmi kr. 1.7 mio.
 • Undersøgelse af mikrokimærisme i blod som indikator på tilbagefald hos knoglemarvstransplanterede
  børn med to slag leukæmi kr. 1.2 mio.
 • Undersøgelse af forekomsten af type 2 diabetes, overvægt og komplikationer i overlevere efter ALL kr. 1 mio.
 • Undersøgelse af søvn- og døgnrytmeforstyrrelser hos børn med hjernetumorer kr. 1 mio.

Ikke-videnskabelige projekter og tiltag

 • Ungdomsliv og kræft – et projekt, der kan sikre udvikling og evaluering af en mere ungevenlig pleje og behandling af unge med kræft kr. 1.7 mio.
 • Hospitalsbaserede støttegrupper for søskende som er pårørende til kræftsyge børn. Formålet med projektet er at udvikle et støttetilbud til raske søskende til kræftramte børn. kr. 683.100
 • Udarbejdelse af app’en HcAnd med animeret informationsmaterialet til børn i behandling ved Odense Universitets Hospital kr. 612.500
 • Børne/unge-arrangementer og familieweekender. Støtte til Rigshospitalets aftener for unge som har eller har haft kræft, ungdomsture og familieweekender kr. 349.500
 • Rejsepenge til børneonkologisk personales deltagelse i en række arbejdsgruppe-møder samt deltagelse i anerkendte konferencer kr. 340.000

For yderligere info:

Direktør for Børnecancerfonden, Marianne Benzon Nielsen, mbn@boernecancerfonden.dk – tlf: 4016 4285

Presserådgiver Søren Krogsgaard – soren@krogsgaard-kommunikation.dk– tlf: 42540747

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

 • Familier og deres syge børn
 • Forskning
 • Vidensdeling