Psykologhjælp til familier testes i hele landet

Karl og familie

Risikoen for depression efter succesfuld behandling af børnekræft bekymrer overlevere og deres familier. Et forskningsprojekt støttet af Børnecancerfonden tester psykologhjælp og værktøjer til familierne.

17 overlevere efter børnekræft og deres familier får for tiden besøg af psykologer fra et nationalt forskningsprojekt. De skal forebygge kræftrelaterede belastningssymptomer som fx depression og posttraumatisk stress.

I løbet af to år vil i alt 150 familier modtage denne hjælp. Efterfølgende sammenlignes familierne med andre familier, der får den sædvanlige kliniske opfølgning på behandling af børnekræft. Resultaterne skal sikre bedre hjælp til de stadig flere overlevere af børnekræft og deres familier, lyder det fra forskningsprojektets leder.

”Er der positiv effekt, er perspektivet at implementere støtten på de fire børneonkologiske afdelinger i Danmark”

Christoffer Johansen, professor og overlæge fra forskningsprojektet, der samarbejder med alle fire børneonkologiske afdelinger i Danmark.

Børnekræft nedsætter livskvalitet blandt såvel overlevere som deres familier, viser forskning. For nyligt kom det frem, at overlevere har en 40 procent forhøjet risiko for depression senere i livet. Men børnekræft trækker også store veksler på børnenes familier. Fx har søskende under fem år 20 procents øget risiko for at udvikle en psykisk sygdom senere i livet. Det viser forskning ledet af læge og ph.d. Lasse Wegener Lund.

Denne risiko prøver Christoffer Johansen og hans kolleger at mindske med et fast program til familierne. Det består af samtaler, hvor en række konkrete redskaber anvendes til familiemedlemmerne. Psykologerne viser, hvordan man kan bruge disse redskaber i hjemmet, og familierne kan derefter anvende redskaberne på egen hånd. Der er også produceret videoer, der hjælper hjælpe familierne med at identificere sig med familier, der har været igennem et lignende forløb.

”Videoerne hjælper til at normalisere deres kræftrelaterede oplevelser, reaktioner og tanker”

Hanin Salem, psykolog og ph.d.-studerende på projektet.

De første resultater forventes i midten af 2017, når forskerne er færdige med at indsamle data og opgøre resultaterne.

Børnecancerfonden støttede i december projektet med 850.000 kroner. Tidligere har forskerne modtaget en bevilling på 3.406.500 kr. fra Egmont Fonden.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling