Nyt tilbud og ny medarbejder

La Vida

Hvert år finansierer og arrangerer Børnecancerfonden forskellige tilbud til børn med kræft og deres familier for at støtte dem i den måske sværeste tid i deres liv. Et konsulentfirma har spurgt de børn og voksne, som i efteråret benyttede sig af fondens tilbud, hvilken betydning de enkelte aktiviteter havde for dem.

Billetterne til årets La Vida-ophold er allerede bestilt, og de fire børnekræftafdelinger er netop nu i gang med at finde familier, der får tilbudt et rekreationsophold på Mallorca i år. Det er afdelingerne, der kender familierne og dermed sikrer, dels at barnet er rask nok til at komme på ferie, dels at tilbuddet tilfalder de familier, som ellers ikke ville have mulighed for at komme ud at rejse og få et tiltrængt pusterum.

La Vidas nye rejseansvarlige er også fundet: Børnecancerfonden har pr. 1/3 ansat Annette Skytte som projektansvarlig for La Vida. Annette har de sidste ti år været assistent i Ronald McDonald Hus og arbejdet med både fundraising og direkte støtte til familier med alvorligt syge børn. Annette kan fremover træffes på as@boernecancerfonden.dk

Endnu et tilbud til børn med kræft
La Vida bliver ét blandt flere tilbud til børn med kræft og deres familier under Børnecancerfonden.

Når et barn får kræft, bliver familielivet sat under pres. Sygdom, indlæggelser og bekymringer udfordrer både forældre og søskende. La Vida gør derfor en stor forskel for familierne og giver dem mulighed for at passe på familielivet midt i en uhyre svær tid i deres liv.

Du kan støtte La Vida direkte, så familier med kræftsyge børn også i fremtiden kan få et tiltrængt pusterum. Læs mere om La Vida her.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling