Nyt lovende lægemiddel mod leukæmi

Barn_blodprøve_stockbillede

Den effektive behandling har en pris

Prognosen hos børn med akut leukæmi er markant forbedret over de sidste årtier. Patienter med særlige kromosomforandringer er dog fortsat i høj risiko for tilbagefald. Intensiv kemoterapi efterfulgt af stamcelletransplantation er effektive behandlingsmetoder hos disse børn, men behandlingsmetoderne er meget hårde for barnet og også associeret til akutte – og ofte livstruende bivirkninger samt betydelige senfølger.

Lægemidlet viser positive resultater på voksne

Lægemidlet SNDX-5613 har allerede vist lovende resultater på dyremodeller og hos voksne leukæmipatienter. Nu skal et projekt støttet af Børnecancerfonden, undersøge effekten hos børn.

Afdækning af behandlingseffekten hos børn

Projektet har til formål at teste sikkerheden af lægemidlet SNDX-5613 alene og i kombination med standard kemoterapi, samt vurdere behandlingseffekten hos børn med KMT2A-rearrangeret leukæmi. Undersøgelsen udføres som en del af stort internationalt forskningssamarbejde og vil afdække, hvorvidt SNDX-5613 i fremtiden bør indgå som en del af en mere sikker og effektiv behandling til børn med akut leukæmi, og dermed forbedre prognosen hos disse patienter.

Projektet er støttet af Børnecancerfonden med 361.824 kr. i 2021 . Se alle de projekter vi støtter her.

Fakta: Leukæmi er den kræftform der rammer flest børn og kan inddeles i fire former:

  • Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 
  • Akut lymfoblastær leukæmi hos børn under 1 år (spædbarns-ALL) 
  • Akut myeloid leukæmi (AML)
  • Kronisk myeloid leukæmi (CML)

Fortsat behov for bedre behandling

Børn får andre og mere agressive kræftformer end voksne. Bivirkninger og senfølger, på grund af den intensive og hårde behandling er behandlingens største udfording.

Illustrationen her på siden, er et eksempel på de bivirkninger der er relateret til behandling af børnekræft.

Vi arbejder bl.a for forskning i bedre behandlinger,  og vores mål er, at alle børn skal overleve kræft til et liv uden senfølger

Hjælp os med at nå vores mål

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling