Nyt dansk center skal udvikle fremtidens kræftbehandling af børn

Car T-celler

Behandlingen af danske børn med kræft slår af og til børnene ihjel og giver hovedparten af dem akutte bivirkninger og senfølger. Børnecancerfonden giver nu seks millioner til Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital, der går sammen om at udvikle immunterapi og celleterapi som en del af fremtidens behandling af danske børn med kræft.

Forskning har de sidste 20 år forbedret overlevelsen for børn med kræft væsentligt. Men prisen er risiko for akutte bivirkninger og alvorlige senfølger af den intensive behandling hos en væsentlig del af børnekræftpatienterne, og børn, der får tilbagefald af deres kræftsygdom, har stadig dårlige chancer for at blive helbredt. I disse år arbejdes der på højtryk for at udvikle langt mindre giftige behandlinger, der stadig er effektive nok til at helbrede børnene. Et af de lovende håb er immunterapi, og med 6 millioner kroner fra Børnecancerfonden oprettes nu Dansk Center for Pædiatrisk Cancer Immunterapi, som skal udvikle og indføre immunterapi og celleterapi til danske børn med kræft. Det nye center er et samarbejde mellem Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital.

”Immunterapien bliver central i fremtidens kræftbehandling af børn, fordi den virker og har få bivirkninger sammenlignet med andre behandlinger. CAR T-behandlingen, som er vores fokus, har i forsøg opnået sygdomskontrol hos 80-90 pct. af børn med højrisiko leukæmi, der hidtil har haft få chancer for at overleve. Med den nye bevilling vil vi blive i stand til at fremstille CAR T i Danmark og etablere kliniske forsøg med behandlingen til børn med leukæmi og forsøge at udbrede den til andre børnekræftsygdomme”, siger Inge Marie Svane, professor på Herlev og Gentofte Hospital og med i styregruppen for det nye Dansk Center for Pædiatrisk Cancer Immunterapi.

"CAR T-behandlingen, som er vores fokus, har i forsøg opnået sygdomskontrol hos 80-90 pct. af børn med højrisiko leukæmi, der hidtil har haft få chancer for at overleve".

Skræddersyet medicin
Behandlingen med CAR T-celler er en særlig form for immunterapi, hvor patientens hvide blodlegemer tilføres et gen, som gør dem i stand til at bekæmpe kræftceller langt mere målrettet, når de sendes tilbage i patientens blodbane. CAR T-behandlingen er hidtil kun blevet brugt i forsøg i USA, Canada og få andre lande, og det nye Dansk Center for Pædiatrisk Cancer Immunterapi skal være med til at udvikle behandlingen gennem kliniske forsøg på danske børn med kræft. Målet er, at CAR T-behandlingen i fremtiden også kan bruges til at behandle andre børnekræftsygdomme end akut leukæmi.

”Børnekræftforskningen har løftet helbredelsen af børn med kræft til det højeste nogensinde, men alt for mange børn er belastet af bivirkninger og får senfølger af den intensive behandling. Det er afgørende, at vi udvikler behandlinger, der er langt mindre giftige, og CAR T-behandlingen ser ud til ovenikøbet også at virke langt hurtigere end fx kemoterapi. Vi forventer, at CAR T-celleterapi får stor betydning for børnekræftbehandlingen og både giver færre bivirkninger og gør børnene hurtigere raske”, siger Klaus G. Müller, professor i børnekræft på Rigshospitalet og med i styregruppen for det nye Dansk Center for Pædiatrisk Cancer Immunterapi.

Hos Børnecancerfonden, som har bevilliget de seks millioner, jubler man over udsigten til flere behandlingsmuligheder for danske børn med kræft.

”Det er uhyre vigtigt for Børnecancerfonden at være med til at sikre, at de nyeste behandlingstilbud kommer danske børn med kræft til gode. Det er fantastisk, at fire ud af fem børn i dag overlever kræft, men halvdelen af dem må leve med varige skader. Vi har stærkt brug for nye behandlingsmetoder, hvis alle børn en dag skal overleve kræft til et godt liv med de samme muligheder som andre børn og unge”, siger Marianne Benzon Nielsen, direktør i Børnecancerfonden.

De seks millioner til Dansk Center for Pædiatrisk Cancer Immunterapi stammer fra Team Rynkebys rekorddonation til Børnecancerfonden i 2016, og projektbeskrivelsen af centeret er det seneste år blevet vurderet af bl.a. internationale forskere.

”Det er uhyre vigtigt for Børnecancerfonden at være med til at sikre, at de nyeste behandlingstilbud kommer danske børn med kræft til gode. Vi har stærkt brug for nye behandlingsmetoder, hvis alle børn en dag skal overleve kræft til et godt liv med de samme muligheder som andre børn og unge”.

CAR T-celleterapi (chimeric antigen receptors)

CAR T-behandling er en særlig form for immunterapi, også kaldet adoptive cell transfer (ACT), fordi det er patientens egne immunceller, der bruges til at behandle kræftsygdommen med. Forskellige slags ACT-behandlinger er under udvikling, men CAR T-behandlingen er den, som er længst ift. kliniske forsøg.

Sådan foregår CAR-T celleterapi

 • Hvide blodlegemer (T-celler) høstes fra patienten og tilføres – ved hjælp af en inaktiveret virus – et gen, der omprogrammerer T-cellerne, så de producerer receptorer på overfladen (Chimeric Antigen Receptors), der genkender og binder sig til et særligt antigen på kræftceller
 • Den nuværende CAR T-behandling angriber et antigen, CD19, der særligt findes på leukæmiceller der udgår fra B-celler
 • Når patientens T-celler er omprogrammeret, bliver de dyrket i laboratoriet indtil man har flere hundred millioner celler. Denne proces tager i dag ca. to uger
 • De nye CAR T-celler bliver herefter sat tilbage i patientens blodbane, hvor de deler sig yderligere i patientens krop og målrettet bekæmper kræftceller, der har det særlige antigen
 • Som ved andre kræftbehandlinger ses der bivirkninger ved CAR T-behandlingen, typisk kraftige immunreaktioner som for hovedpartens vedkommende kan kontrolleres med immun-dæmpende lægemidler. Der er også risiko for, at de omprogrammerede T-celler overreagerer i deres angreb på leukæmicellerne og i værste fald skaber en livstruende immunstorm. Men de kendte bivirkninger er både færre og generelt mindre alvorlige end ved behandling med fx intensiv kemoterapi.

Dansk Center for Pædiatrisk Cancer Immunterapi (CIRCUIT)

Dansk Center for Pædiatrisk Cancer Immunterapi er et samarbejde mellem Herlev Hospital, hvor Det Nationale Center for Cancer Immunterapi (CCIT) i forvejen er forankret, og Rigshospitalet, som har den kliniske ekspertise i cellulær behandling, og hvor størstedelen af de danske børnekræftpatienter behandles.

Fra Herlev Hospital deltager:

 • Inge Marie Svane, professor i klinisk immunterapi og Centerleder for CCIT
 • Özcan Met, seniorforsker og leder af celleproduktionsenheden, CCIT

Fra Rigshospitalet deltager:

 • Klaus G. Müller, professor i børnekræft
 • Marianne Ifversen, overlæge og teamleder for Rigshospitalets enhed ”Pædiatrisk hæmatopoietisk stamcelletransplantation og Primær Immundefekt (TXID)”
 • Karsten Nysom, overlæge og leder af Rigshospitalets enhed “Ny medicin til børn med kræft”
 • Carsten Heilmann, professor i børnesygdomme
 • Kjeld Schmiegelow, professor i børnekræft

Dansk Center for Pædiatrisk Cancer Immunterapi er derudover forankret i et internationalt samarbejde med centre for cancer immunterapi i Canada, Italien og USA. Til januar starter Canada kliniske forsøg med CAR T-celler til voksne kræftpatienter, og Dansk Center for Pædiatrisk Cancer Immunterapi bliver en del af studiet med danske, kræftsyge børn.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

 • Familier og deres syge børn
 • Forskning
 • Vidensdeling