Ny effektmåling: Børnecancerfondens tilbud gør stor forskel

Landstræf

Hvert år finansierer og arrangerer Børnecancerfonden forskellige tilbud til børn med kræft og deres familier for at støtte dem i den måske sværeste tid i deres liv. Et konsulentfirma har spurgt de børn og voksne, som i efteråret benyttede sig af fondens tilbud, hvilken betydning de enkelte aktiviteter havde for dem.


De kræftsyge børn og deres familier har bl.a. forholdt sig til fondens forkælelseslegater, landstræf og udlån af feriehuse, og til rekreationsophold med La Vida, i Barretstown og på Cool Camp, som fonden finansierer.

I alt har 180 familier deltaget – med svar fra 180 forældre og 98 børn og unge.

Den overordnede konklusion på familiernes oplevelser er, at Børnecancerfondens tilbud til fulde lever op til de succeskriterier, som de er iværksat for at opfylde. Arrangementerne har stor værdi både for de børn, der har eller har haft kræft, deres søskende og deres forældre. Familierne får en ”vitaminindsprøjtning”, der gør det nemmere for dem efterfølgende at håndtere de udfordringer, de møder, og de får tryghed og støtte til at komme mere i balance både som personer og som familie.


Børn og unge med kræft

Børn og unge, der har eller har haft kræft, er bl.a. blevet bedt om at vurdere, hvad de bedst kunne lide ved det arrangement, de har deltaget i – henholdsvis Cool Camp, rekreationsophold i Barretstown, Børnecancerfondens landstræf og Rigshospitalets ungdomstur. 80 procent af dem har svaret, at det bedste var at være sammen med jævnaldrende, der ved præcis, hvordan det er at have kræft.

Effektmålingen viser, at netop de fire arrangementer har stor betydning for de unges sociale liv. Sammen med andre kræftsyge unge føler de sig som en del af et fælleskab, og det er vigtigt, fordi de til hverdag ofte føler sig ensomme og anderledes. I fællesskabet føler de sig anerkendte, og det mentale frirum giver dem ekstra energi til forløbet efterfølgende. Samtidig har det gavnlig effekt på de børn og unge, der er i aktiv behandling, at møde andre, der er blevet raske – det giver dem livsmod. De trygge rammer, som også de voksne under arrangementerne bidrager til, giver de unge mulighed for at slappe af, og dermed får de mere lyst til at tale om deres sygdom og bekymringer. På den måde kan de få bearbejdet det forløb, de har været igennem og de tanker, de har, i trygge omgivelser blandt andre unge, der forstår, hvordan de har det.

Familierne
Forældrene er bl.a. blevet bedt om at vurdere effekten af de tilbud, som de har benyttet sig af – henholdsvis rekreationsophold på Mallorca, familieweekend, lån af Børnecancerfondens feriehuse og forkælelseslegat til det syge barn – ift. fem succeskriterier for tilbuddene. På en skala fra 1-5 blev alle fem succeskriterier i høj grad indfriet med en score over 4.

effektmaaling resultater

Børnecancerfondens tilbud til hele familien er til stor gavn for familier med kræftsyge børn. Alle får et tiltrængt pusterum fra en svær hverdag, og under familiearrangementerne fik forældrene netop den tid og ro, der fordrer nærhed og afslapning. Her blomstrede børnene op og fik mere overskud, både de børn, der har eller har haft kræft, og deres søskende. De bekymringssymptomer, som flere søskende var plaget af – fx ondt i maven, morsyge og søvnproblemer – forsvandt ligefrem under ferien på Mallorca. På Mallorca og under familieweekenden var fællesskabet med ligesindede familier vigtigt for forældrene. Her oplevede de gensidig støtte og forståelse og gav hinanden gode råd til at tackle deres udfordringer. Børnene (også søskende) følte sig også mindre alene i dette fællesskab, hvor de mødte andre børn med historier, der lignede deres egen.

Samtidig var det en støtte i sig selv for forældrene at modtage den omsorg, de fik i form af disse tilbud og i form af forkælelseslegater. Ofte har de ikke selv mulighed for at planlægge aktiviteter, hvor der både tages særlige hensyn til deres syge børn med immunsvækkelse og/eller handicap, hvor de kan få gode fælles oplevelser, og hvor de kan møde ligesindede og sundhedsfagligt personale. Her oplevede forældrene en stor støtte under Børnecancerfondens familieweekend, fordi der blevet taget hensyn til deres børns særlige behov og de voksne fik mulighed for selv at lade op, idet personalet bl.a. sørgede for børnepasning og trygge rammer for børnene.

Søskende
Børnecancerfondens tilbud til hele familien kommer i høj grad også søskende til gode. Søskende til børn, der har kræft, har det svært. De er som regel bekymrede for deres bror eller søster, og de oplever samtidig, at deres forældre er bekymrede, og at hverdagen ofte foregår på det syge barns præmisser. Under familiearrangementerne oplever søskende familietid, hygge og opmærksomhed fra begge forældre samtidig.

Derudover har Børnecancerfonden også et særskilt tilbud til søskende – et rekreationsophold i Barretstown, Irland, kun for søskende til børn, der har eller har haft kræft. Her fik deltagerne et frirum med sjove oplevelser og de fik lov at være i centrum og føle sig set. De deltagende søskende følte sig mødt og forstået både blandt ligesindede børn og unge og blandt de fagpersoner, der var med på turen. Det hjalp dem til at blive mere afklarede i forhold til de tanker og følelser, som mange af dem kæmper med og som kan være svære at tale om til hverdag. Samtidig var opholdet en støtte for forældrene, fordi de ikke alene kan give deres børn et lignende frirum fra en svær hverdag.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling