Musicmatters

Musicmatters er en nonprofit organisation hvis formål er at arrangere, afvikle og afholde musik events og via disse indsamle penge til donation til bl.a. Børnecancerfonden.

MM er en nystiftet organisation med første arrangement i november 2017. Temaet for dette arrangement vil være rock n Roll og modtager af donationen vil fra dette event være børnecancerfonden.

MM vil afholde årlige eller halvårlige events af forskellig karakter/identitet og med forskellige modtager af donationerne. Fælles for alle mm’s arrangementet er at de er hold i non profittens tegn og det altid vil være i organisationens interesse at skabe et så stort overskud som muligt til donation. Organisationen er skabt og drevet af John Andersen det her stor erfaring som band-manager og Stine Weller der er med i Riot Concerts som chef-afvikler.

Eventet går ud på at 3-4 rockbands med forholdsvis bred appel spiller ca 45 minutter hver. I løbet af aftenen vil der være præmier som sponsorerer har doneret, disse præmier vil blive trukket blandt lodder der bliver solgt i døren samt i salen på opsøgende vis. Indtægterne fra disse lodder samt billetsalg vil blive doneret til børnecancerfonden. Hele eventet er i non-profittens tegn. Ligeledes er folkene bag MM ikke lønnet på nogen måde, således at alle pengene eventet generer bliver sendt videre til børnecancerfonden.

Se mere på foreningens facebookside

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling