Børnecancerfondens landstræf / ungeevent

I 15 år har Børnecancerfonden afholdt landstræf og ungdomsture med formålet om at samle unge med kræft fra hele landet til en weekend med fokus på samvær og netværksdannelse på tværs.

Mange unge med kræft føler sig ensomme og anderledes end deres jævnaldrende, hvorfor landstræffene i høj grad har bidraget med, at de unge har mødte jævnaldrende, der kunne forstå, hvordan det er at være ung med kræft. Dette har betydet, at det var nemmere for de unge at danne relationer samt tale om tanker og bekymringer i forbindelse med deres kræftsygdom.

Med tiden er der blevet flere arrangementer rettet mod unge med kræft, og der afholdes derfor mange weekendture for de unge årligt.

Der er i høj grad brug for tilbud til unge med kræft, men et stort udbud af arrangementer kan bidrage til, at de unge har svært ved at vælge, hvor de vil lægge deres tid, og for nogle kan det være svært at opretholde tilknytningen til de venner, de havde før sygdomsforløbet.

Børnecancerfonden bakker op om de nytilkomne arrangementer til unge med kræft, men har besluttet, at landstræffet i vores regi ikke kommer til at blive afholdt i fremtiden. Dette skyldes, at vi ønsker at anvende de indsamlede midler til at støtte familierne på de områder, hvor vi kan se, at der eksisterer udækkede behov, som fonden har mulighed for at støtte.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling