Børn hjælper børn på den internationale børnekræftdag

Hovedparten af børn med kræft bliver i dag helbredt, men den positive statistik dækker over, at hvert andet barn har skader efter den hårde behandling. Det viser tal fra Senfølgeklinikken på Rigshospitalet. Torsdag d. 15/2 markerer Børnecancerfonden den internationale børnekræftdag med fokus på, at kræftsyge børn har brug for vennernes hjælp for at kunne vende tilbage til et godt børne- og ungdomsliv.

Invaliderende træthed efter kemoterapi. Sociale udfordringer efter månedsvis i behandling. Synlige ar og skader. Børn og unge har i dag gode chancer for at overleve kræft, men prisen er alvorlige bivirkninger og skader efter den effektive, men hårde behandling. Kun en tredjedel af børnekræftoverleverne slipper uden mén, mens 10 pct. er så skadede, at de ikke kan leve et selvstændigt liv. 30 procent oplever alvorlige helbredsproblemer, der påvirker deres livskvalitet betydeligt. Det viser tal fra Senfølgeklinikken på Rigshospitalet.

“Forskning har udviklet behandlingen af børn med kræft uhyre meget, og i Danmark helbreder vi i dag mere end 90 pct. af børn med den mest udbredte børnekræftdiagnose, akut lymfoblastær leukæmi. Desværre dækker den gode statistik over, at halvdelen overlever med varige skader efter behandlingen, der udfordrer dem ikke bare fysisk, men også socialt. Det er en overordentlig stor udfordring for børn at vende tilbage til livet efter at have været i behandling for kræft i måske flere år”, siger Kjeld Schmiegelow, professor og overlæge på Rigshospitalets børnekræftafdeling.

Behandlingen giver både milde senfølger og mere alvorlige og varige skader som type 2-diabetes, nedsat intelligensudvikling og hormonproduktion, sterilitet og hjertesygdomme. De mange fysiske ar og mén forstærker de sociale udfordringer, som mange kræftsyge børn oplever, når klassekammeraternes liv og udvikling fortsætter, mens de selv er væk i lange perioder.

Hos Børnecancerfonden, der bl.a. finansierer hovedparten af den danske børnekræftforskning, ser man mange børn og unge, der føler sig anderledes end deres jævnaldrende, når de har haft kræft.

”Vi er uhyre glade for, at stadig flere børn overlever kræft. Det er en succeshistorie for forskning i børnekræft, men for mange børnekræftoverlevere er der desværre stadig lang vej til et liv med de samme muligheder som deres jævnaldrende. De har fået oplevelser, som gør, at de er et andet sted i livet end deres kammerater, og alt for mange har varige skader efter behandlingen. Derfor sætter vi på børnekræftdagen fokus på, at børn og unge med kræft har brug for støtte fra deres venner til at holde fast i det fællesskab, som er så vigtigt for børn”, siger Marianne Nielsen, direktør i Børnecancerfonden.

Børnecancerfonden markerer den internationale børnekræftdag under overskriften ”Børnekraft mod børnekræft” og med en showkamp i Hørsholm hallen, hvor to hold børn dyster i K-Bold – et særligt boldspil, der gennem leg viser spillerne de fysiske udfordringer, som børn med kræft oplever. I de forgangne uger har skolebørn flere steder i Danmark spillet K-Bold for at sætte fokus på børn med kræft.

For mere information, kontakt venligst

Tine Skovmøller
Kommunikationsansvarlig
Børnecancerfonden
M: 4018 4802
E: ts@boernecancerfonden.dk

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling