2021 var et fantastisk år på trods

Årsrapport 2021 forside

Børnecancerfondens årsrapport 2021 er ude.


”Det gør mig både stolt og ydmyg at kunne fremlægge et af de bedste indsamlingsresultater for Børnecancerfonden netop i år på 67 mio. kr. efter to år med Corona, hvor mange af vores støtter har haft vanskelige kår.” Marianne Benzon Nielsen, direktør.

Børnecancerfonden har i 2021 uddelt midler til fondens tre hovedområde – familiestøtte, forskning og oplysning.

I 2021 kunne vi uddele mere end 40 mio. kr. til forskning og forskningsinfrastruktur. Dette kunne lade sig gøre, da vi igen i 2021 modtog mange solide og kvalificerede forskningsansøgninger, som vores videnskabelige udvalg vurderede med store interesse. Læs mere om det videnskabelige udvalg her.

”Det glæder os, at vi i dag er blevet så dygtige herhjemme, at vi har danske forskere siddende for bordenden i vigtige forskningsfora internationalt, hvilket bl.a. sikrer, at børn i Danmark får gavn af den absolut nyeste forskning på området.” Christina Høi-Hansen, bestyrelsesformand.

Børnecancerfonden 2021 i tal

For at kunne fortsætte finansieringen af solid forskning, har fonden i 2021 arbejdet målrettet videre med udvikling af fonden, og vores tilgang i det stærkt konkurrenceprægede indsamlingsmarked, som vi er en del af. Det er i den sammenhæng glædeligt, at vi stadigvæk har mange gode og loyale partnere med på rejsen. Og der kommer heldigvis fortsat mange nye til. Alle gør en helt uvurderlig forskel.

Vi sætter meget stor pris på alle de ildsjæle, frivillige og virksomheder, der hver dag rundt om i hele Danmark gør en stor og prisværdig forskel. I 2021-rapporten kan I læse om nogle få samarbejder og indsamlinger.

Læs Børnecancerfondens årsrapport for 2021 her.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling