25 års kamp mod børnekræft

Hvert 7. barn med kræft oplever ikke sin 25 års fødselsdag. Derfor fejrer vi heller ikke vores.

I stedet bruger vi lejligheden til at bede om din hjælp til at skabe bedre behandlinger.

      Støt nu      

25 år med fokus på forskning

Vores vision er, at ingen børn skal dø af kræft. Forskning er det bedste håb vi kan give til de 200 børn, som hvert år får kræft. Børnecancerfonden har siden 1995 støttet forskningen med 295 mio. kr., og har dermed spillet en afgørende rolle i at sikre, at forskning i børnekræft er i verdensklasse herhjemme.

Det er forskning, som har været med til at øge børns chance for at overleve en kræftdiagnose så 6 ud af 7 børn overlever i dag. Selvom seks ud af syv børn nu overlever en kræftdiagnose, er vi ikke i mål.

      Støt med 125 kr.      

SMS STØTTE til 1217

– så støtter du Børnecancerfonden med 125 kr.

Eller støt på Mobilepay 101500

Indsatsen nytter – men vi er ikke i mål

Forskning har de sidste 25 år forbedret overlevelsen for børn med kræft væsentligt. I dag har Danmark nogle af de bedste overlevelsesrater i verden, fx for børn med akut leukæmi (ALL), hvor 90 pct. bliver helbredt. Vi er kommet langt, men vi er stadig langt fra målet. Der er stadig børnekræftsygdomme, hvor prognosen er stagneret alt for tidligt, og hvor der endnu er et stort behov for forskning, hvis flere børn skal overleve.

Samtidig er prisen for overlevelse hos en væsentlig del af børnekræftpatienterne ofte akutte bivirkninger og alvorlige senfølger af den intensive behandling – og børn, der får tilbagefald, har stadig dårlige chancer for at blive helbredt. Derfor arbejder forskerne i disse år for at udvikle langt mindre giftige behandlinger, der stadig er effektive nok til at helbrede børnene. Et af de lovende håb er immunterapi.

”Når jeg dør, bliver jeg en smuk engel”

Det har seks-årige Ida sagt til sin far, Steffen Trøstrup Nielsen. Selv om Ida ikke har fået at vide, at hun skal dø, ved hun godt, at hun altid vil være syg.

I foråret fik Ida nedsat syn og briller, men kort efter begyndte hun også at skele. Hun blev scannet, og i juni måned fik hun konstateret en såkaldt DIPG (diffust infiltrerende pons gliom), en tumor på hjernestammen, der er uhelbredelig. Den vil sprede sig, og på et tidspunkt vil Ida ikke kunne overleve kræften. Ni til 15 måneder, er prognosen fra lægerne.

Læs Idas historie  

Mød Børnecancerfondens stifter, overlæge Henrik Hertz

Overlæge Henrik Hertz stiftede Børnecancerfonden i 1995 for at gøre noget særligt for børn med kræft. Dengang fik børn samme behandling som voksne, og forskning i børnekræft var et særsyn.

I dag har vi fire børnekræft-professorer i Danmark og laver forskning i verdensklasse. Forskning, som har været med til at øge børns chance for at overleve en kræftdiagnose med så 6 ud af 7 børn i dag overlever. Og ingen privat organisation har bidraget mere til denne udvikling end Børnecancerfonden.

Støtten kommer i virkeligheden fra danskere, der har støttet os i 25 år. Det er vi meget taknemmelige for. Vi håber, at vi sammen kan fortsætte kampen mod børnekræft.