Henrik Hertz

forskningslegat

Hvem skal modtage Henrik Hertz forskningslegat 2023?

Henrik Hertz legatet er opkaldt efter stifter af Børnecancerfonden – ildsjæl og nu pensioneret overlæge, dr. med. Henrik Hertz. I næsten 50 år arbejdede Henrik utrætteligt for at forbedre vilkårene for børn og unge med kræft og deres familier.

Legatet skal anvendes til forskning eller studie/forskningsophold med fokus på børnekræft.

Pensionerede overlæge, Henrik Hertz, var i mange år leder af behandlingen af børn med kræft på Rigshospitalet og en af hovedkræfterne bag centraliseringen af denne behandling. Henrik var endvidere medstifter af det fortsatte og betydningsfulde, nordiske samarbejde om børn med kræft i foreningen NOPHO.

I 1995 stiftede Henrik Børnecancerfonden, da han så et stærkt behov for at gennemføre fokuseret forskning inden for børnekræft.

Kender du kandidaten?

Henrik Hertz legatet på 250.000 kr. uddeles til en forsker(-gruppe) eller en person, der indstilles af seniorforskere eller ledere inden for dansk børneonkologi, der har gjort en ekstraordinær og dokumenteret indsats for børn med kræft i Danmark.

Det er nemt at indstille

Du indstiller den rette kandidat ved kort at beskrive kandidatens resultater og personens motivation for at arbejde med børnekræft.

Indstillingen til Henrik Hertz forskningslegat sendes til: mail@boernecancerfonden.dk.
Det er alene Børnecancerfondens bestyrelse, der udvælger legatmodtageren.
Deadline: 10. september 2023

I dag overlever 6 ud af 7 børn og unge med kræft

I 1993 overlevede 3 ud af 4 børn. Den markant øgede stigning i overlevelse skyldes et særskilt fokus i børnekræft, for børn rammes af andre og mere aggressive kræftformer end voksne.

Dansk forskning i børnekræft er på et højt, internationalt niveau. Børnecancerfonden har  gennem 25 år støttet forskning med mere end 321 mio. kr.
For at sikre denne udvikling uddeler Børnecancerfonden også Henrik Hertz forskningslegat på 250.000 kr.

Børnecancerfondens tre formål

Børnecancerfonden er den organisation, der støtter mest dansk forskning i børnekræft, og de seneste 25 år er overlevelsen steget markant.

Over 50 % af de indsamlede midler går til målrettet forskning i kræft hos børn. Derudover støtter fonden også familierne via en lang række aktiviteter og tilbud, så som psykologhjælp, rekreationsophold og arrangementer for børn og unge.

Slutteligt anvender fonden midler på oplysning- og informationsaktiviteter samt projekter, som er med til at sikre bedre behandling og pleje af børn med kræft, fx faglige udviklingsprojekter og uddannelsesaktiviteter for det faglige personale, som behandler børnene.


Se hvordan midlerne bruges her

infographic formål

I 2020 fejrede fonden 25 års jubilæum

I 2020 fejrede fonden 25 års jubilæum – og ikke mindst resultaterne af Henrik Hertz store arbejde. Takket være de målrettede investeringer i børnekræftforskning overlever seks ud af syv børn i dag kræft, og Børnecancerfonden er den danske organisation, der de sidste 27 år har støttet mest forskning i kræft hos børn.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling