15-30 % af børn rammes af kræft pga. genfejl

Støt forskningen

Kræft og kærlighed – søstres DNA kan være med til at løse kræftgåden

Hvorfor får børn kræft? Det kan et dansk forskningsprojekt, som er sin første af sin slags i hele verden, måske give et svar på – i hvert fald for 15-30 % af de kræftsyge børn.

De to søstre, Ingrid og Edith fik med kun ét års mellemrum konstateret den samme sjældne kræftsygdom, leukæmi, Philadelphia kromosom positiv ALL – nu deltager familien i et stort forskningsprojekt, som skal hjælpe videnskaben.

Ingrid og Edith bor på klippeøen, Bornholm, sammen med deres forældre. Men en novemberdag i 2018 skete dét, der bare ikke må ske for et barn. Ingrid får konstateret kræft, kun 5 år gammel.

Et år senere truer kræften igen, denne gang lillesøster, Edith, på kun 1,5 år.

Ingrid og Edith Familie

Læs hele historien om Ingrid & Edith og deres kamp mod kræften.

Klik her og læs historien

SMS DNA til 1217

– så støtter du Børnecancerfonden med 125 kr.

Eller støt via MobilePay 78502

Genforskning løser en del af kræft-gåden om, hvorfor børn får kræft

Det er fortsat en gåde for forskerne, hvorfor børn udvikler kræft, men nye resultater viser, at svaret ligger i generne for 15-30 % af de kræftsyge børn.

Kvinde med mikroskop

Genforskning i verdensklasse

Som de første i verden har forskere fra Rigshospitalet foretaget en omfattende national opgørelse af medfødte genetiske forandringer hos nydiagnosticerede børn med kræft gennem STAGING-projektet, støttet af Børnecancerfonden.

Forskere kortlægger kræftsyge børns DNA mhp. at identificere gener, der kan afsløre, om de er arveligt disponeret for kræft. STAGINGs overordnede mål er at få en bedre forståelse af, hvorfor børn får kræft, reducere dødsfald og senfølger efter kræftbehandlingen.

Gener afslører, at kræft kan nedarves

Forskergruppen har indtil videre fundet ud af, at 10 % af kræftsyge børn bærer medfødte genforandringer, som disponerer til kræft i barnealderen. 5 % af børnene har forandringer i gener, som øger deres risiko for at få kræft som voksne. Og slutteligt, at mange af børnene (estimeret 15 %) har genetiske varianter, som i kombination kan have været årsag til udviklingen af kræft.

Forældre og søskende tilbydes også en kortlægning

Hos de børn, hvor der findes et muteret gen, tilbydes forældre og søskende også at få kortlagt deres DNA mhp. på at fastslå, om de besidder det samme muterede gen eller bærer et gen, der disponerer for kræft.
På den lange bane er det hensigten, at man tilbydes at indgå i et forebyggende screeningsforløb.

Læs mere om STAGING-projektet

STAGING – Sådan vil forskerne løse en del af kræftgåden