Uddelinger til oplysning om børnekræft 2021

Oplysning om børnekræft i samfundet er en af vores tre kerneopgaver

Kræft hos børn er et nicheområde og det er uhyre kompleks, da der til hver diagnoser findes mange underdiagnoser. Nogle gange rammes et barn af en specifik diagnose, som det måske er flere år siden, der er et barn i Danmark, der har haft. Det stiller store krav til det faglige miljø om ekstrem høj ekspertise.

Det er derfor helt afgørende, at det faglige miljø får mulighed for at deltage i (internationale) konferencer, kurser og andre tværfaglige aktiviteter, hvor den nyeste viden inden for de forskellige diagnoser deles på tværs af landet og landegrænser.

Formålet er udelukkende at sikre den bedste behandling af børn med kræft samt støtte og omsorg for børnene og deres familier. Se oversigten for 2021 her eller læs beskrivelserne nedenfor.

konference

Foto af Daria Shevtsova fra Pexels

Konferencedeltagelse

Der er givet økonomisk støtte til konferenceregistrering ifm. deltagelse i den internationale børneonkologiske konference nr. 54. SIOP (Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique)i 2022.

Research sygeplejerske, Karen Margrethe Ottosen Møller, Aarhus Universitetshospital, støttet med 7.000 kr., Afdelingssygeplejerske, Trine Brøner, Aarhus Universitetshospital, støttet med 10.500 kr. og sygeplejerske, Stinne Just  Bauditz, Aalborg Universitetshospital, støttet med 15.000 kr.

Der er givet økonomisk støtte til konferenceregistrering og rejseudgifter ifm. deltagelse i det 16. tværfaglige, nationale fagligemøde inden for børnekræft i København i 2021.

Research sygeplejerske, Karen Margrethe Ottosen Møller, Aarhus Universitetshospital, støttet med 7.000 kr.

Udviklingsprojekt med kollegaer i Irak

Ansøgeren skal undervise, besøge og udveksle data med internationale kollegaer, som har et udtalt behov for støtte til udvikling af behandling af nyrekræft hos børn/unge i Irak. På sigt skal data deles mhp. fælles forskning på et større antal patienter.

Forsker, Jesper Brok, Rigshospitalet, støttet med 15.000

internationale læger

Fotos af EVG Kowalievska fra Pexels

Kursus i forgiftninger

Støtte til afholdelse af NOPHO*-kurset: ”Akutte onkologiske tilstande og akutte toksiciteter (forgiftninger) hos børn”. Kurset sikrer træning i, hvordan akutte onkologiske tilstande og forgiftninger præsenterer sig og skal håndteres. *NOPHO står for Nordic Society of paediatric haematology and oncology, som betyder det nordiske samarbejde inden for børnekræftområdet inden for de hæmatologiske sygdomme (blodkræft, lymfekræft og kræft i knoglemarven).

Forsker, Mimi Kjærsgaard, Rigshospitalet, støttet med 93.000 kr.

Hjernetumor-møde, der styrker det tværfaglige samarbejde

Det nordiske multidisciplinære møde om CNS-tumorer, PAENNO, sikrer en styrkelse af det multidisciplinære samarbejde læger og forskere imellem, som er afgørende for børn med hjernetumorer, og giver deltagere fra andre discipliner end børneonkologi mulighed for at møde kollegaer fra de andre nordiske lande.

Forsker, René Mathiasen, Rigshospitalet, støttet med 123.555 kr.

edith og ingrid

Konference

Afholdelse af en halvdagskonference, hvor de nyeste forskningsprojekter, sygeplejeprojekter samt resultater præsenteres.

Research sygeplejerske, Karen Margrethe Ottosen Møller, Aarhus Universitetshospital, støttet med 20.000 kr.

Nationalt tværfagligt symposium

Den nationale tværfaglige konference samler alle faggrupper, der arbejder med børn/unge med kræft mhp. at dele viden inden for forskning og udvikling indenfor alle aspekter af behandling og pleje.

Afdelingssygeplejerske, Pernille Roland, Rigshospitalet, støttet med 170.000 kr.

Foskningssymposium på Aarhus Universitetshospital

Der afholdes konference på Aarhus Universitetshospital, hvor de nyeste forskningsprojekter, sygeplejeprojekter og resultater præsenteres.

Research sygeplejerske, Karen Margrethe Ottosen Møller, Aarhus Universitetshospital, støttet med 200.000 kr.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling