Uddelinger til oplysning om børnekræft 2022

Oplysning om børnekræft i samfundet er en af vores tre kerneopgaver

Kræft hos børn er et nicheområde og det er uhyre kompleks, da der til hver diagnoser findes mange underdiagnoser. Nogle gange rammes et barn af en specifik diagnose, som det måske er flere år siden, der er et barn i Danmark, der har haft. Det stiller store krav til det faglige miljø om ekstrem høj ekspertise.

Det er derfor helt afgørende, at det faglige miljø får mulighed for at deltage i (internationale) konferencer, kurser og andre tværfaglige aktiviteter, hvor den nyeste viden inden for de forskellige diagnoser deles på tværs af landet og landegrænser.

Formålet er udelukkende at sikre den bedste behandling af børn med kræft samt støtte og omsorg for børnene og deres familier. Se oversigten for 2022 her eller læs beskrivelserne nedenfor.

Udvikling af forældreinformationsmateriale til forældre til børn og unge med kræft og blodsygdomme

Forældre til børn og unge med kræft efterspørger opdateret viden om deres børns behandling og plejeprocedurer, formidlet på en lettilgængelig måde. Med projektet er der givet midler til at udvikle animationsfilm, som kan uploades på Børnecancerfondens informations-app – som supplement til den nuværende information, som med filmene bliver revideret og forenklet. Det skal give familierne adgang til opdateret, lettilgængelig vejledning.

Klinisk sygeplejespecialist, Martha Krogh Topperzer, støttet med 808.000 kr.

Kommunikation om, bevarelse af og forskning i fertilitet hos børn og unge med kræft – et udviklingsprojekt

Nedsat fertilitet er en hyppig senfølge til behandling med kemoterapi. Projektets formål er at undersøge, hvor stor en andel af børn og unge med kræft der modtager fertilitetsbevarende tilbud iht. internationale retningslinjer og at undersøge, hvilke barrierer der er i det danske sundhedsvæsen ift. adgang til sådanne tilbud. På den baggrund vil projektet udvikle film om de tilbud, der eksisterer, samt sikre lige adgang til fertilitetsbevarende behandling gennem informationsmateriale, vidensdeling, uddannelse, kliniske værktøjer m.m. til børn og unge med kræft og deres familier.

Afdelingslæge, Sascha Wilk Michelsen, støttet med 500.000 kr.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling