Uddelinger til familiestøtte 2022

Familiestøtte – helt ind i kernen af Børnecancerfonden

Familielivet bliver ofte splittet, og sygdom, angst og bekymringer fylder hverdagen.

Gennem mere end 27 år har danske, læger, sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter modtaget midler fra Børnecancerfonden med det eneste fokus at støtte familierne i den måske sværeste perioden af deres liv. Se støttede projekter for 2022 nedenfor.

Udover dises bevillinger driver fonden også selv tilbud, som støtter familierne, fx tilbud om psykologsamtaler, ophold i feriehuse og legater til omsorg, dem kan du læse om HER

Marie har været i kemoterapi

Netværksskabende aktiviteter for unge med kræft på Aalborg Universitetshospital

Kræft river unge væk fra deres ungdomsliv, og mange føler sig oversete og alene. Netværksskabende aktiviteter i form af ungeaftener og ungeweekender giver de unge mulighed for at mødes omkring forskellige aktiviteter og spise et måltid mad sammen. Arrangementerne giver de unge en pause fra sygdom, ny energi til at klare hverdagen samt mulighed for at møde ligesindede unge, som ved, hvordan det er at have kræft.

Pædagog, Beth Schødt Bakkestrøm, støttet med 40.000 kr.

Rehabiliteringscampen Cool Camp for børn og unge med kræft og deres søskende

“Cool Camp” er et rehabiliteringstilbud for børn og unge med kræft og deres familier. På campen får deltagerne værktøjer til at fastholde deres hverdagsliv både under og efter behandlingsforløbet, og de lærer at betragte deres oplevelser med alvorlig sygdom som en styrke. Projektet rummer to ungecamps for hhv. kræftsyge unge og deres søskende (12-17 år), hvor de unge efterfølgende bliver tilbudt at deltage i et mentorprogram, der hjælper med at aktivere værktøjerne i deres hverdag. Der afholdes også en årlig familiecamp for børn mellem 6-12 år og deres forældre.

Læge og daglig leder, Rasmus Thøger Christensen, støttet med 1.999.616 kr.

Godt fra start med online-hjemmebesøg

Børn og unge med kræft bliver i stigende grad udskrevet til hjemmet kort efter diagnose. Med udviklingsprojektet tilbydes forældre med kræftramte børn og unge opfølgende støtte i form af et online-hjemmebesøg efter den første udskrivelse fra hospitalet. Det skal sikre, at alle familier – uanset afstand til hospitalet – får den information, vejledning og oplæring, de har behov for, til at varetage pleje- og behandlingsopgaver hjemme.

Klinisk sygeplejespecialist og seniorforsker, Helena Hansson, støttet med 166.000 kr.

Aktivitetskoordinator på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Fortsat finansiering af en aktivitetskoordinator til koordinering af sociale, pædagogiske og kulturelle aktiviteter for børn og unge med kræft på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital. Aktivitetskoordinatoren spiller en afgørende rolle, idet hun er bindeleddet mellem børnene på afdelingerne og Børnecancerfondens tilbud til familier med et kræftsygt barn.

Oversygeplejerske, Louise Baden, støttet med 47.000 kr.

Café “Sammenhold”

Opstart og afholdelse af “Café Sammenhold” på børnekræftafdelingen, Aalborg Universitetshospital. Ved at afholde café-møder hver 2. måned er målet at skabe sammenhold og samhørighed blandt de familier, der er eller har været indlagt på afdelingen. Sygeplejefagligt personale underviser i relevante emner og giver sygeplejefaglige råd og vejledning.

Sygeplejerske, Malene Jeppesen, støttet med 12.000 kr.

Traditioner og netværksskabende arrangementer på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Støtte til at fastholde traditionsrige arrangementer som fastelavn, påskefrokost, sommerfest og julefrokost. Arrangementerne styrker sammenholdet mellem børn og unge med kræft, deres familier og personalet på afdelingen. Traditionerne giver familierne en følelse af normalitet – og samtidig er det begivenheder, der giver kræftsyge børn og deres familier mulighed for at møde ligesindede, som de kan spejle sig i og danne netværk med.

Oversygeplejerske, Louise Baden, støttet med 44.500 kr.

sygeplejerske

Børneliv på hospitalet og hjemme – en sammenhængende og tidlig indsats for førskolebørn med kræft og deres familier

Projektet vil skabe en tidlig, forebyggende indsats for førskolebørn med kræft. Børnekræftafdelingen tilbyder forældrene råd og vejledning omkring udfordringer forbundet med barnets tilbagevenden til daginstitution og opstart i skole – men der er behov for, at børnenes daginstitutioner inddrages mere, viser en interviewundersøgelse. Projektet vil bl.a. afholde netværksmøder med fokus på, hvilke støttetiltag der skal igangsættes, når barnet starter i institution igen. Projektet inkluderer også kompetenceudvikling og udvikling af vejledningsmateriale til det pædagogiske personale.

Socialpædagog, Laila Uhrskov Hansen, støttet med 612.000 kr.

Aktivitetskoordinator på Aalborg Universitetshospital

Fortsat finansiering af en aktivitetskoordinator til koordinering af sociale, pædagogiske og kulturelle aktiviteter for børn og unge med kræft på Aalborg Universitetshospital. Aktivitetskoordinatoren spiller en afgørende rolle, idet hun er bindeleddet mellem børnene på afdelingerne og Børnecancerfondens tilbud til familier med et kræftsygt barn.

Afsnitsledende sygeplejerske, Lotte Frilev, støttet med 51.168 kr.

Aktivitetskoordinator på Aarhus Universitetshospital

Fortsat finansiering af en aktivitetskoordinator til koordinering af sociale, pædagogiske og kulturelle aktiviteter for børn og unge med kræft på Aarhus Universitetshospital. Aktivitetskoordinatoren spiller en afgørende rolle, idet hun er bindeleddet mellem børnene på afdelingerne og Børnecancerfondens tilbud til familier med et kræftsygt barn.

Aktivitetskoordinator, Susanne Nielsen, støttet med 104.000 kr.

Psykoterapeutisk forløb i hjemmet for bedsteforældre til børn med kræft

På baggrund af erfaringer fra Børnecancerfondens psykologiske støttetilbud i hjemmet til familier med et kræftsygt barn (FAMOS) vil pilotprojektet udvikle et kort psykoterapeutisk forløb rettet mod bedsteforældre. Målet er at give bedsteforældrene redskaber til at forstå og håndtere kræftrelaterede situationer mhp. at styrke kommunikationen og relationen mellem forældre og bedsteforældre og mindske misforståelser.

Psykolog, Hanin Salem, støttet med 100.000 kr.

Netværksskabende aktiviteter for unge med kræft på Rigshospitalet

Kræft river unge væk fra deres ungdomsliv, og mange føler sig oversete og alene. Netværksskabende aktiviteter i form af ungeaftener giver de unge mulighed for at mødes omkring forskellige aktiviteter og spise et måltid mad sammen. Arrangementerne giver de unge en pause fra sygdom, ny energi til at klare hverdagen samt mulighed for at møde ligesindede unge, som ved, hvordan det er at have kræft.

Ungekoordinator, Margrethe Fogh Nielsen, støttet med 40.000 kr.

edith og ingrid

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling