Uddelinger til familiestøtte 2021

Familiestøtte – helt ind i kernen af Børnecancerfonden

At have et barn med kræft er nok noget af det hårdeste man kan komme ud for som forældre. Livet bliver sat på pause og angst, magtesløshed, bekymring og frustration bliver hverdagen.

Gennem mere end 25 år har danske, læger, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter modtager midler fra Børncancerfonden med det eneste fokus at støtte familierne i den måske sværeste perioden af deres liv. Se støttede projekter for 2021 nedenfor.

Udover dises bevillinger driver fonden også selv tilbud, som støtter familien. Eksempelvis kan psykolog-tilbud, feriehuse og legater nævnes, dem kan du læse om HER

ung med kræft

Ung med kræft – når forældre kommer til at tage over

Unge i 14-19-års alderen bliver ofte afbrudt af deres forældre under kontrolsamtaler. Gennem et samtaleværktøj, med den unge og forældrene hver for sig, vil forskerne undersøge, om de unge oplever, at de får talt med læger/sygeplejersker om det, de har behov for, således at både lægens og den unges dagsorden imødekommes.

Sygeplejerske, Lise Jensen, Aarhus Universitetshospital, 30.000 kr.

Når den røde alarmsnor forsvinder, træder netværksmøder i stedet

Familier, der har været ramt af børnekræft, oplever det voldsomt, når behandlingen afsluttes og den røde alarmsnor forsvinder. Der etableres derfor afsluttende netværksmøder efter endt behandling for at hjælpe familierne videre i en ny hverdag. Netværksmøderne vil komme ind på fysiske, sociale og pyskiske reaktioner, der kan opstå hos alle familiemedlemmer. Det vil også være muligt at drøfte individuelle udfordringer.

Sygeplejerske, Inger Norre Christensen, Aarhus Universitetshospital, støttet med 35.000 kr.

Ny støtteindsats for børn ramt af Retinoblastom

Børn med Retinoblastrom (kræft i øjet) medfører ofte livslange konsekvenser såsom nedsat syn eller blindhed. Risiko for sekundær cancer samt potentielt at give sygdommen videre til kommende børn. Dette projekt søger at forbedre vilkårene for disse børn, især psyko-sociale forhold. Dette gøres gennem info-møder for de familier, som har børn med Retinoblastrom. Der er også givet penge til, at forskerne kan deltage i internationale kongresser mhp. videndeling og opstart af internationale forskningsprojekter.

Klinisk lektor, Pernille Axél Gregersen, Aarhus Universitetshospital, støttet med 40.000 kr.

Aktivitetskoordinator – bindeleddet mellem familierne og Børnecancerfonden

Finansiering af aktivitetskoordinator til koordinering af sociale-, pædagogiske- og kulturelle- aktiviteter for børn og unge med kræft på de fire børnekræftafdelinger. Aktivitetetskoordinatorerne spiller en afgørende rolle idet de er bindeleddet mellem familierne på afdelingerne og Børnecancerfonden og Børnecancerfondens tilbud.

Afsnitsledende sygeplejerske, Lotte Frilev, Aalborg Universitetshospital støttet med 51.168 kr., Oversygeplejerske, Marianne Madsen, Rigshospitalet, støttet med 172.500 kr. og Afdelingssygeplejerske, Trine Brøner, Aarhus Universitetshospital, støttet med 102.000 kr.

sygeplejerske

MusikBeRiget – når musik lindrer

Musikterapi-projektet “MusikBeRiget” giver indlagte børn med kræft en musikalsk pause fra sygdom. Børnene får mulighed for at få afløb for svære følelser gennem klassisk/rytmisk live-musik på Rigshospitalet og Århus Universitetshospital.

Violinist, Lisbeth Sagen, MusikBeRiget, støttet med 1.161.000 kr.

Styrkelse og bedre sammenhæng af den palliative indsats

En tværfaglig og koordineret indsats skal styrke den smertelindrende indsats til børn/unge med uhelbredelig kræft på Rigshospitalet. Formålet er at opfylde familien ønsker/behov i et sammenhængende forløb.

Projektsygeplejerske, Line Dyrgaard, Rigshospitalet, støttet med 250.000 kr.

Traditioner og fællesskab

Arrangementer med ligesindede giver en følelse af normalitet og mulighed for at skabe nye relationer. Der er et særligt behov for at genstarte disse efter knap to år med Covid-19 på Odense Universitets hospital.

AC fuldmægtig, Stine Hanghøi, Odense Universitetshospital, støttet med 37.500 kr.

Psykosocialstøtte til unge med kræft

Med udgangspunkt i en kvalitativ og kvantitativ evaluering skal programmet Unge-tjek videreudvikles og udbredes. Unge-tjek er et skræddersyet, individuel psykosocialt støttetilbud til 12-18-årige på Rigshospitalet, som varetages af enten læge, sygeplejerske, socialrådgiver, psykolog, pædagog eller lærer.

Projektsygeplejerske, Margrethe Fogh Nielsen, Rigshospitalet, støttet med 257.556 kr.

Byggesæt til hospitalsindlagte børn

Dette projektet vil stimulere børn med kræfts leg og kreativitet ved at give dem et byggesæt, som er sammensat, så børnene får brugt kroppen, så meget de nu kan. Hvert sæt indeholder et foto til inspiration, men byggeprocessen er en åben opgave. Hver måned modtager den enkelte børnekræftafdeling et nyt byggesæt, som stilles til rådighed for børn med kræft i alderen 3–10 år og deres familier.

Arkitekt, Charlotte Carstensen, støttet med 50.000 kr.

Foto: http://arkibag.com/

Cool-Camp – rekreation for familien

“Cool Camp” er et rehabiliteringstilbud for børn/unge med kræft og deres familier. På campen får deltagerne værktøjer til at fastholde deres hverdagsliv både under og efter behandlingsforløbet og lærer at betragte deres oplevelser med alvorlig sygdom som en styrke. Projektet rummer to ungecamps for hhv. kræftsyge unge og deres søskende (12-17 år), hvor de samtidig tilbydes at deltage i et mentorprogram, der hjælper med at aktivere værktøjerne samt en familiecamp for børn mellem 6-12 år og deres familier.

Forsker, Rasmus Thøger Christensen, Aarhus Universitetshospital, støttet med 1.898.536 kr.

RESPECT for børn og unge med kræft

Gennem “RESPECT-projektet” undervises klassekammerater og lærere (til børn/unge med kræft) i børnekræft. Samtidig kommer klassekammerater (ambassadører) på besøg på hospitalet mhp. at bevare den sociale og faglige tilknytning, hvilket øger barnets/den unges livskvalitet og den sociale og faglige rehabilitering efter endt behandling lettes.

Ph.d. og lektor, Hanne Bækgaard Larsen, Rigshospitalet, støttet med 3.381.200 kr.

Et trygt hjem uden for hjemmet

Børn med kræft har ekstra meget brug for deres familie, mens de er syge. Familien har brug for et sted, hvor de kan trække sig tilbage, få ro og slappe af. TrygFondens Familiehus i Aarhus og Ronald McDonald Hus i København giver familier med alvorligt syge børn et hjem uden for hjemmet. Med midler fra Børnecancerfonden er der et trygt og roligt sted i begge huse til kræftsyge børn og deres familier.

Leder, Vinni Stenholt, Trygfondens Familiehus, støttet med 150.000 kr. og Viceforstander og lærer, Rikke Holm, Ronald McDonald Hus, støttet med 150.000 kr.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling