Stiger hyppigheden af hjernetumorer hos børn?

Hjernetumor operation

Opgørelser i flere lande tyder på, at hjernetumorer hos børn er blevet mere hyppige, men det er uafklaret hvorfor. Det kan tænkes, at stigningen i virkeligheden skyldes, at man blot opdager flere tumorer i dag.

Bragt i BØRN & cancer no. 7, 2004
Af Ole Raaschau-Nielsen, ph.d. leder af forskningsprogrammet Miljø og Kræft, Kræftens Bekæmpelse


Hjernetumorer er blandt de hyppigste kræfttyper hos børn. Det er kendt, at hjernetumorer er hyppigere blandt børn med nogle sjældne genetiske syndromer, blandt andet neurofibromatosis, men i de fleste tilfælde er årsagen til hjernetumorer hos børn ukendt. Tumorer i hjernen forekommer lidt oftere blandt yngre end blandt ældre børn, og sygdommen er lidt mere hyppig blandt drenge end blandt piger.

Flere udenlandske undersøgelser har vist, at hyppigheden af hjernetumorer hos børn er stigende. Et britisk studium viste en 36% stigning fra 1974 til 1995 og et studium fra USA viste en 35% stigning fra 1973 til 1994. Tal fra det danske Cancerregister viser en svag stigning fra 1940’erne til 1980’erne, men en væsentlig kraftigere stigning fra midten af 1980’erne.

Også udenlandske studier har bemærket en stigning i midten af 1980’erne, og det har været diskuteret, om stigningen i virkeligheden skyldes, at de diagnostiske teknikker blev væsentligt forbedret i den periode. Det var nemlig fra midten af 1980, at MR-scannerne blev introduceret som supplement til CT-scannerne, når man søgte at stille en diagnose på baggrund af symptomer fra centralnervesystemet. MR-scannerne kan opdage tumorer, der er mindre end dem, der kan ses på billeder fra en CT-scanner, og det kan derfor være, at man med MR-scannerne opdager hjernetumorer tidligere og i nogle tilfælde måske opdager godartede hjernetumorer, som man slet ikke ville have opdaget tidligere.

Undersøgelse af årsager til stigning

Hvis det forholder sig sådan, vil det se ud som om, hyppigheden af hjernetumorer stiger – uden at det i virkeligheden er tilfældet. For danske forhold bliver billedet yderligere kompliceret af, at Cancerregisteret ændrede registreringsprocedure i 1987, hvor man begyndte at anvende Landspatientregisteret som supplerende kilde til at identificere kræfttilfælde blandt den danske befolkning. Alene af den grund blev der registreret flere kræfttilfælde efter 1987 end før 1987.

Det er vigtigt at afklare, om der er tale om en reel stigning i hyppigheden af hjernetumorer hos børn. Hvis den stigende hyppighed, der er observeret fra midten af I 980’erne skyldes bedre diagnoseteknikker og/eller en mere komplet registrering af kræfttilfælde end tidligere, er situationen den samme som hidtil. Men vi har en ny situation, hvis der er tale om en reel stigning, som medfører, at vi må lede efter årsagen til denne stigning, hvilket formentligt vil blive både svært og dyrt. Vi vil i det tilfælde skulle lede efter en faktor, som blev introduceret engang omkring 1980, og som kan have påvirket danske børn under graviditeten eller i barneårene.

Dansk undersøgelse af hjernetumorer hos børn

I et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet undersøges det i øjeblikket, om det er mest sandsynligt, at der er tale om en reel stigning i hyppigheden af hjernetumorer i Danmark eller ej. Der er fundet hospitalsjournaler for de tilfælde, der er diagnosticeret i Danmark i perioden 1980 til 1996 og tumortypen, tumor lokaliteten og de diagnostiske metoder er registreret.

Tumorerne er dels fundet ved hjælp af Cancerregisteret, dels ved at anvende Landspatientregisteret og dels ved at søge i en klinisk database, der er opbygget på Rigshospitalet. På grund af de mange kilder til at identificere tumorerne, er vi overbeviste om, at vores registrering er næsten komplet. Ud fra dette materiale vil det være muligt at give et præcist billede af, hvordan hyppigheden af hjernetumorer har udviklet sig i Danmark i perioden. Vi vil også kunne se, i hvilken grad en eventuel stigning i hyppigheden falder sammen med en stigende anvendelse af MR-scanning som diagnostisk metode. Det vil ligeledes blive interessant at se, om der er forskel på, hvordan hyppigheden har udviklet sig for forskellige typer af hjernetumorer, hvilket måske vil hjælpe i vurderingen af, om en eventuel stigende hyppighed er reel.

Undersøgelsen, som forventes at føre til en konklusion indenfor ca. et år, støttes af Børnecancerfonden, Rosalie Petersens Fond, Lundbeckfonden og Dagmar Marshalls Fond.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling