Solide tumorer hos børn

solide tumorer hos børn

Der findes flere forskellige typer af solide tumorer, der kan optræde hos børn. De mest typiske er beskrevet her.

Neuroblastom
Neuroblastom er den hyppigste tumorform uden for hjernen hos børn. Sygdommen udgår ofte fra nerveceller – både lokaliseret i binyrerne og fra de celler, der ligger i det sympatiske nervesystem, som er en del af vores samlede nervesystem og løber på hver sin side af rygraden. Hos 65 procent opstår neuroblastom i maven, heraf halvdelen i binyremarven, men tumoren kan også sidde i hals, bryst og bækken. Det er en aggressiv tumorform, og i over halvdelen af tilfældene har kræften spredt sig, når børnene bliver diagnosticerede.

Læs mere Neuroblastom her.

Solide tumorer hos børn(s57)_dele-01

Retinoblastom
Retinoblastom opstår i øjets nethinde. Tumorformen ses hos tre til fire børn om året i Danmark og oftest hos helt små børn mellem et og fem år. Retinoblastom kan i visse tilfælde være arveligt, og sygdommen består da ofte af flere uafhængige tumorer i et eller begge øjne. I meget sjældne tilfælde kan et Retinoblastom sprede sig til andre dele af centralnervesystemet. Prognosen for overlevelse er god, og de fleste børn bevarer syn i varierende grad afhængig af tumorens beliggenhed.

Læs mere om Retinoblastom her.

 

Solide tumorer hos børn(s57)_dele-02

Wilms’ tumor
Én af de største grupper af solide tumorer er nyretumorerne, også kaldet Wilms’ tumor. Der er op mod ti tilfælde om året, og den rammer primært helt små børn mellem et og fem år. Kræftformen blev opdaget allerede i 1899 af lægen Marx Wilms. Tumoren kan hurtigt sprede sig til begge nyrer samt til lymfeknuder og lunger. Prognoserne for overlevelse er for hovedparten god.

Læs mere om Wilms’ tumor her.

Solide tumorer hos børn(s57)_dele-03

Bløddelssarkom
Kræfttumorer i muskelvævet og støttevævet kaldes bløddelssarkomer. Der er op mod otte tilfælde om året. Denne tumor kan opstå i hele kroppen, men hos børn og unge ses den hyppigst ved øjet, hjernehinden, urinblæren samt i testikler eller i livmoderen. Behandlingen justeres efter tumortypen, hvor den sidder, samt om der er spredning eller ej.

Læs mere om bløddelssarkom her.

Solide tumorer hos børn(s57)_dele-04

Osteosarkom (knoglekræft)
Knoglekræften Osteosarkom rammer i gennemsnit fem unge om året – ofte i puberteten. Tumorerne kan sidde i knogler i hele kroppen og svækker knoglerne. Oftest kan knoglen erstattes af en protese eller en anden knogle (spolebenet). I sjældne tilfælde kan amputation komme på tale. To tredjedele helbredes.

Læs mere Osteosarkom her.

Solide tumorer hos børn(s57)_dele-05

Ewing sarkom (knoglekræft)
Kræftcellerne i Ewing sarkom udgår fra knoglerne eller bindevævet ved knoglerne typisk i ben- og armknoglerne. Man ser højst tre tilfælde om året i Danmark, primært hos drenge. Prognosen er bedst, hvis der ikke er spredning, og tumoren kan fjernes. Over to tredjedele af patienterne helbredes. Tumorens placering i knoglen gør, at man efter en operation kan være nødt til at indsætte stykker af kunstige knogler. I andre tilfælde må en amputation til. Den bedste prognose gives til børn med mindre tumorer.

Læs mere om Ewing sarkom her.

Solide tumorer hos børn(s57)_dele-06

Levertumor
Kræfttumorer i leveren, også kaldet Hepatoblastom, er sjældne blandt børn. Der er mellem et enkelt til fem tilfælde om året hos børn under 15 år. Det er afgørende for lægerne at vurdere, hvor stor en del af leveren, tumoren har indtaget. I nogle tilfælde er levertransplantation nødvendig. Prognoserne for standardrisikogruppen er væsentligt forbedret på 20 år på grund af udviklingen i kemoterapibehandlingen. Der er dog stadig tilfælde, hvor tumoren har spredt sig uden for leveren og ikke reagerer på kemoterapi, og her er overlevelsen lav.

Læs mere om levertumorer her.

Solide tumorer hos børn(s57)_dele-07

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling