Solide tumorer byder på godt og skidt nyt

Solide tumorer overlevelse

Lidt flere børn overlever solide tumorer i dag end for 20 år siden. Men forskningen er stødt på blindgyder inden for flere diagnoser.

Op mod 30 danske børn og unge får årligt konstateret en solid tumor. Selvom tumorerne sidder forskellige steder i kroppen, ligner deres behandlingsforløb hinanden.

Først forsøger lægerne at krympe tumoren med kemoterapi. Derefter følger en operation, hvor tumoren fjernes, hvis det er muligt. Hvis tumoren ikke kan fjernes, gives strålebehandling i stedet. Efter operationen eller sideløbende med strålebehandling fortsætter kemoterapien for at slå de resterende syge celler ned.

STOR UDVIKLING

Overlevelsesprognoserne for solide tumorer har undergået stor positiv udvikling de seneste fire årtier takket være kombinationen af forbedret operationsteknikker og mere intensiv kemoterapi. Eksempelvis er antallet børn, der overlever en nyretumor, steget drastisk på grund af bedre kirurgi og mindre stråling. Men det er stadig inden for gruppen af solide tumorer, at vi finder de dårligste prognoser. 65 procent af børn med et knoglesarkom er i live efter fem år. For børn med bløddelssarkomer er tallet 71 procent.

”Kurven er holdt op med at stige på et for lavt niveau,” siger overlæge på Rigshospitalet, Catherine Rechnitzer, der har arbejdet med solide tumorer i 40 år. Ifølge overlægen vil det kræve en helt ny behandlingsform at få overlevelseskurverne for tumorerne højere op.

”Medmindre vi finder en ny medicin, kan vi ikke få kurverne længere op end det niveau, som de er på nu. Kirurgien er udviklet i allerhøjeste grad, og kemoterapien er nået dertil, hvor den kan.”

Catherine Rechnitzer

Strålebehandling bliver stadig benyttet, særligt mod tumorer i bløddelene og i nyrerne. Her er dosis dog under halvdelen af, hvad man gav tidligere. Desuden sender de danske børnekræftafdelinger børnene til protonbehandling i Houston i USA samt til Tyskland og Frankrig. I 2018 åbner et nyt proton-anlæg på Aarhus Universitethospital Skejby, der især kommer børn med tumorer til gode.

 

FORSKERPROFIL

Catherine Rechnitzer, Overlæge på børnekræftafdelingen på Rigshospitalet. Ansvarlig for behandling af børn med solide tumorer og siden 1998 for Senfølgeklinikken på Rigshospitalet. Forsker i diagnostik og behandling af solide tumorer og senfølger.

Catherine rechnitzer_overlæge

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling