Noahs historie

Børn får ofte mere aggressive former for kræft end voksne, og de behandles langt mere intensivt, fordi deres unge kroppe kan klare mere behandling. Den intensive behandling betyder, at fire ud af fem børn i dag overlever en kræftsygdom.


Men det betyder samtidig, at mange børn oplever et belastet behandlingsforløb, der påvirker barn såvel som hele familien.

Som 3-årig får Noah konstateret akut leukæmi (ALL). Da han bliver indlagt i januar 2016, er der kræft i 95 % af cellerne i hans blod. Noah starter i kemoterapi, men efter et halvt år må lægerne konstatere, at han ikke responderer godt nok på behandlingen, da han har en særlig aggressiv undertype af ALL. Noah skal derfor knoglemarvstransplanteres i forsøget på at gøre ham rask.

Det intense behandlingsforløb medfører, at Noah får bivirkninger som f.eks. slimhindeløsning og utallige infektioner. Noah mister også talen og er sengeliggende i en hel måned, fordi behandlingen tager så hårdt på hans krop.

”Det sværeste har været at stå på sidelinjen og ikke kunne gøre andet end at være tilstede. Der har været tidspunkter, hvor Noah har sagt, at han ikke kunne klare mere. At høre de ord fra sit lille barn er ubeskriveligt hårdt. Man har ikke kunne gå igennem det for ham eller tage hans plads, uanset hvor meget man har ønsket det,” fortæller Camilla, mor til Noah.

Efter et halvt års indlæggelse og en omfattende knoglemarvstransplantation, er Noah heldigvis i bedring og begynder at genvinde sine kræfter. Kampen tilbage til livet har også betydet, at han har måtte starte forfra og lære at spise, stå og gå igen. I dag er Noah heldigvis erklæret kræftfri og går jævnligt til kontrol. Han er næsten tilbage på fuld tid i børnehaven, hvor han elsker at lege sammen med sine kammerater.

Det intense kræftforløb har dog sat sine spor på både krop og sjæl. Noah bliver f.eks. hurtigt overstimuleret og træt, fordi han har været svækket og isoleret fra omverden i så lang en periode. Det er samtidig først nu, at familien kan begynde at bearbejde alt dét, de har været igennem.

”Der er kommet ro i lejren, og vi kan begynde at mærke efter. Det er også nu, at det begynder at gøre rigtig ondt. Vi ude på den anden side, men samtidig skal vi forholde os til, at der er 40 % risiko for, at Noah får tilbagefald. Sygdommen har ændret os som familie og vores prioriteringer – for ingen ved, hvad der sker i morgen. Men mest af alt er vi bare stolte over, at Noah i dag står op og har mod på livet”.

Børnecancerfonden støtter forskning i kræft hos børn for at sikre udvikling af mere skånsomme behandlingsmetoder, som samtidig er effektive. Hjælp os med at hjælpe kræftsyge børn som Noah til et godt liv. Sms GIV til 1217 og støt Børnecancerfondens arbejde med 125 kr.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling