Lottes historie

Lottes fredagshistorie

Hvert år er 500-600 danske børn under 18 år i behandling for kræft. Én af dem, der hjælper børnene gennem den hårde behandling, er Lotte Holm.

Lotte Holm er sygeplejerske på Aarhus Universitetshospitals afdeling A20, hvor børn med kræft, gigt og blodsygdomme er indlagt. Selv om børnekræft er den medicinske årsag til flest dødsfald blandt børn under et år, er Lotte meget glad for sit job på børnekræftafdelingen.

”Det hårdeste er, at man kommer så tæt på familierne, og at man bruger sig selv så meget. Men det er også det bedste. Jeg kan godt lide at være med dér, hvor det er allersværest for familierne, fx helt i starten, når barnet får diagnosen. Starten på forløbet er vanskelig for både barnet og familien, men det, jeg gør, er forhåbentligt med til at lindre situationen for familien, og dét gør det meningsfuldt for mig at være i,” siger Lotte Holm.

Det tager typisk fra seks måneder til flere år at behandle børn med kræft, og for nogle børn byder forløbet på langvarige indlæggelser. Børnene er fx indlagt, når de får kemoterapibehandlinger intravenøst, og når de får bivirkninger, der kræver behandling, hvilket de fleste børn i kræftbehandling oplever.

”At give medicin fylder meget i mit job – jeg giver kemoterapi og forebygger og behandler infektioner, smerter osv. Men mit vigtigste arbejdsområde er at koordinere, kommunikere og skabe gode relationer”.

"Vi arbejder familiecentreret og netværksfokuseret, så der både er fokus på barnet, forældrene, søskende og netværket omkring familien”.

Netop relationsarbejdet er en vigtig del af Lottes arbejde for at sikre børnene den bedste behandling.

“De her børn og familier bliver udsat for rigtigt meget stress og mange informationer, og jeg er med til at vurdere, hvad de har brug for i forskellige situationer. Jeg vejleder forældrene både i de mange observationer og procedurer, de skal oplæres i selv at kunne klare, fx at give medicin og mad i barnets sonde, og i at forstå barnets nye reaktionsmønstre. Mange børn er nysgerrige, når de bliver indlagt, men efter en tid er hverdagen på hospitalet ikke så spændende mere, og så kommer der ofte en reaktion. Her hjælper jeg forældrene med at huske deres raske barn, og at det stadig har brug for både leg og grænser, selv om det er i behandling”, fortæller Lotte.

Men der er også hårde dage på jobbet, for 20 pct. af børnene overlever ikke kræftdiagnosen, og mange får svære bivirkninger af den intensive behandling med bl.a. kemoterapi og stråling.

”Når jeg er på arbejde, er jeg meget fokuseret på familierne og deres behov. Når jeg åbner døren ind til afdelingen i starten af en vagt, så lukker resten af verden sig bag mig og alt andet bliver lige meget. Selvfølgelig er der forløb, hvor det er rigtigt hårdt, og det er ikke sådan, at jeg lukker helt af eller ikke selv bliver rørt. Jeg gemmer det bare til senere. I situationen har jeg travlt med at finde ud af, hvad forældrene og barnet har brug for, at jeg gør for dem lige nu”, fortæller Lotte.

Selvom mange procedurer og reaktionsmønstre går igen fra barn til barn, kræver det altid en individuel vurdering af Lotte ift. hvordan hun skal udføre sit arbejde med den enkelte familie og barnet.

”Jeg er meget opmærksom på, hvordan både barnet og forældrene mestrer alt det nye. Nogle børn skal jeg give medicin, mens vi snakker eller ser tv. Andre børn skal have det vist på en bamse, før de vil være med, og andre igen skal have detaljerede forklaringer. Jeg vurderer hvilken tilgang, der er den bedste for netop dette barn i netop denne situation, og her er jeg nødt til at have både barnets og forældrenes tillid”, siger Lotte.

”Meget sygepleje er usynligt arbejde, som får tingene til at glide, fordi jeg har været på forkant med, hvad det enkelte barn kan mestre, eller hvad forældrene har brug for. Det kan fx være at jeg har bedt lægen komme ind på bestemte emner, fordi jeg ved at moderen er nervøs for ét eller andet, eller måske blæser jeg sæbebobler og leger med barnet for at få det til at slappe af, så lægen kan komme til at undersøge det”, siger Lotte.

Børnecancerfonden støtter forskning i børnekræft, men også den helt nære pleje af børnene bl.a. ved at finansiere uddannelsesaktiviteter, faglige møder og konferencer, hvor sygeplejersker og læger kan dygtiggøre sig. Hjælp os med at give børn med kræft den bedste behandling og omsorg ved at støtte Børnecancerfonden med en en donation.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling