Lises historie

Kræftsyge unge har en hverdag, som er markant anderledes end deres raske jævnaldrende. Behandlingen er barsk og smertefuld, dagene på hospitalet er lange, og livet får en hidtil ukendt alvor. Sygdommen river dem væk fra deres ungdomsliv – alt i mens de allerhelst bare vil have en helt almindelig hverdag.

Én af dem, der hjælper de unge gennem den hårde behandling, er Lise Jensen. Hun er sygeplejerske på Aarhus Universitetshospitals ‘Børn og Unge 2’ afdeling, hvor børn med kræft bl.a. er indlagt.

Lise har løbende specialiseret sig i at arbejde med unge med kroniske og alvorlige sygdomme gennem sin uddannelse – og takket være midler fra Børnecancerfonden er Lise i dag ansat som Ungeambassadør på afdelingen.

”Jeg har i flere år været med i Ungegruppen på afdelingen og syntes, at det var en spændende, men også udfordrende gruppe af arbejde med – for de er ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn, og på afdelingen havde vi flere unge, der ligesom faldt mellem to stole. De kom ikke ud af sengene, de isolerede sig på stuerne, og forældrene måtte ofte svare for dem. Der var et behov for, at vi fik de unge mere på banen i behandlingen. Ungeambassadøruddannelsen lagde op til at kunne give mig en forståelse for de unges udvikling – både biologisk, psykologisk og socialt og hjælp til at kunne forbedre forholdene for de unge”, fortæller Lise.

Lises daglige arbejde som Ungeambassadør er meget alsidigt – hun har bl.a. fokus på at skabe kontakt til de unge, og afdække de enkelte behov og indbyde dem til fællesskabet i ungegruppen på afdelingen, da de ofte føler sig oversete og alene. Ved at lave netværksskabende aktiviteter, inviteres de unge på afdelingen ind i fællesskabet, får gode oplevelser og har mulighed for at møde andre ligesindede, som ved, hvordan det er at have kræft.

Forældrene er også en vigtig ressource, og derfor afholder Lise, sammen med to kollegaer, aftner med forælder-undervisning. Undervisningen er med til at give forældrene en øget forståelse for reaktionsmønstrene hos deres børn, så de bedre kan støtte deres barn i at være ung under behandlingen.

Lise har desuden ansvar for drift og facilitering af Rumm1 – Ungerummet på afdelingen, som er et frirum, hvor de unge kan bevare deres ungdomsliv under kræftsygdommen og samtidig udvikle og fasthold sociale relationer med de andre unge på afdelingen.

”Det bedste ved mit arbejde er, når det lykkes at skabe kontakt imellem de unge, så de føler sig en del af fællesskabet, og venskaberne vokser imellem de unge. Når de smiler og griner og et øjeblik oplever dét at være ung igen, når de vokser og får mere selvværd, og når jeg kan hjælpe de unge midt i sorgen over tabt ungdomsliv.”

Lise fortæller videre:

"Det er de sejeste unge mennesker jeg arbejder med, og det gør mig utrolig heldig, at jeg takket være Børnecancerfonden har mulighed for at lave det, jeg brænder for.”

Børnecancerfonden støtter forskning i børnekræft, men også den helt nære pleje af børnene bl.a. ved at finansiere ansættelser samt uddannelsesaktiviteter, faglige møder og konferencer, hvor sygeplejersker og læger kan dygtiggøre sig.

Hjælp os med at give børn med kræft den bedste behandling og omsorg. Sms GIV til 1217, så støtter du Børnecancerfonden med 125 kr.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling