Knoglemarvstransplantation: Et familiemedlem er den bedste donor

Behandling af børn med leukæmi udgør en af de største succeshistorier indenfor medicinsk kræftbehandling. Knoglemarvstransplantation med celler fra et andet menneske er årsagen til, at nogle børn reddes, som ellers ikke ville blive helbredt.

Bragt i BØRN & cancer no. 3, 2001
Af Carsten Heilmann overlæge, dr. med.


Knoglemarvstransplantation foregår på Rigshospitalet enten på børneafdelingen eller på det særlige knoglemarvstransplantationsafsnit, der transplanterer både børn og voksne. Det er en krævende behandling både for patient og pårørende. Behandlingen gennemføres under en indlæggelse, der ofte tager fem-seks uger. Herudover er der en kort forberedende indlæggelse på ca. fire dage tre-fire uger før selve transplantationen.

Cellerne fra donor bliver som regel udtaget ved hjælp af marvpunktur, mens donor er i fuld bedøvelse. Proceduren foretages på Rigshospitalet, hvis der er tale om en familiedonor. Hvis stamcellerne derimod kommer fra en ubeslægtet donor, bliver disse hentet af en sygeplejerske fra transplantationsafsnittet et eller andet sted i Europa eller Nordamerika.

Søskende er det bedste match

Man kan kun bruge stamceller fra en person, der passer fuldstændigt med hensyn til vævstype. Chancen for at finde en sådan donor er størst blandt helsøskende, men af og til kan far eller mor anvendes. Der er 25 % chance for, at en helsøskende passer, hvad angår vævstype. Så jo flere søskende man har, desto større er muligheden for at finde en donor.

Hvis man ikke finder en familiedonor, forsøger man at finde en donor i det danske eller i internationale donorregistre. For danskere uden indvandrerbaggrund er der meget stor sandsynlighed for at finde en egnet donor blandt de omkring fem mio. registrerede donorer.

Normalt kommer stamcellerne som anført fra donors knoglemarv, eller evt. fra blodet, men engang imellem anvendes stamceller, der høstes fra navlesnor og moderkage fra en nyfødt. Stamcellerne kan komme fra en lillebror eller -søster eller fra en ubeslægtet via en af de internationale navlesnorsbanker.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling