Filips historie

Filip hjernetumor

Hvert år får ca. 45 børn i Danmark diagnosticeret en hjernetumor. Det er den næsthyppigste kræftsygdom hos børn og den børnekræftdiagnose, der giver børnene flest varige skader pga. deres kompleksitet.


Allerede fra Filip er fire måneder gammel udvikler han sig ikke som sine jævnaldrende. Filip er bl.a. underernæret og kravler ikke som andre børn. Familien er bekymret og bliver sendt rundt mellemlæger og hospitaler, som først mener, at Filip blot skal have mere fed mad i sin kost. Senere konstaterer lægerne, at hans symptomer formentlig skyldes en medfødt hjerneskade.

Men da Filip er omkring 15 måneder, bliver han dårligere og dårligere. Han græder og kaster op, hans udvikling går tilbage, og tilsidst kan han ikke længere holde sit eget hoved oprejst.

Familien presser endnu engang på overfor lægerne og bliver indlagt på Hvidovre Hospital, hvor Filip får skannet hovedet for første gang. Da skanningsresultatet foreligger, er der ingen tvivl: Filip har en hjernetumor på størrelse med en tennisbold, som trykker overalt inde i hans hoved.

“Der var både en lettelse og voldsomt at få diagnosen. Nu vidste vi endelig, hvad der var galt, men hurtigt kom spørgsmålene; overlever han, eller mister vi ham? Og hvad sker der nu med vores liv?”

Theresa, mor til Filip.

Familien overflyttes til Rigshospitalet, hvor de er indlagt i tre uger. Filip er meget dårlig og gennemgår to operationer, hvor lægerne lægger dræn i hovedet for at afhjælpe trykket i hjernen. De undersøger samtidig mulighederne for at bortoperere tumoren, men da Filips synsnerver er infiltreret i den, vil han blive blind ved en operation. I stedet starter han i behandling med kemoterapi. Efter halvandet års behandling er tumoren skrumpet en smule, men Filip kommer formentlig til at skulle leve med tumoren resten af sit liv, og de skader, som den har påført ham.

“Lægerne kan ikke svare på, hvad fremtiden bringer. Uvisheden er pissefrusterende, men man lærer at lægge det lidt på hylden. Filip vil nok altid have et handicap i venstre side, han kan hverken gå eller tale, men med genoptræning og vilje skal vi nok nå langt.”

Børnecancerfonden har netop finansieret et nyt, nationalt Børnehjernetumorkonsortium med 12 mio. kroner, der skal forbedre diagnostik samt behandling af danske børn med hjernetumorer og mindske senfølger og bivirkninger. Hjælp os med at give håb og bedre fremtidsudsigter for børn og unge som Filip. Sms GIV til 1217 og støt med 125 kr.

Støt nu

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling