Den nye virkelighed

Sif

Har du netop fået at vide, at dit barn har kræft, er det vigtigt at sige til dig, at den undtagelsestilstand, du højst sandsynligt oplever lige nu, bliver bedre.

“Familierne finder en form for ståsted og en hverdag i alt det ikke hverdagslige. Dette kan være svært at tro på, når man står midt i alt det nye og uoverskuelige. Men erfaringen viser, at alle finder en form for rytme.” Psykolog på Rigshospitalets børnekræftafdeling, Tonny Reimers.

Afdelingssygeplejerske på børnekræftafdelingen på Odense Universitetshospital Rikke Randrup Møller er dagligt i kontakt med rigtig mange børn med kræft og deres forældre. Hun fortæller, at det meget ofte er sådan, at den første måned eller to fra diagnosetidspunktet er en form for grænseland, indtil en egentlig behandlingsplan kan blive kortlagt og iværksat.

I denne periode er det vigtigt at huske, at du ikke må forvente ret meget andet af dig selv, end at forsøge at håndtere situationen på bedst tænkelige vis sammen med dit barn. Det betyder også, at det er en god idé at bringe dit netværk i spil, så du kan få hjælp og ro til at kunne koncentrere dig fuldt og helt om at håndtere den nye situation. Hvordan du kan få hjælp til at bringe dit netværk i spil, kan du læse mere om i afsnittet Venner og netværk.

Følelser som chok, vrede, uretfærdighed, sorg og selvbebrejdelser er både almindelige og fuldt ud forståelige. Selvom det kan synes umuligt, formår de allerfleste dog alligevel at finde en rytme og en måde at være i den nye situation på. En mor til et barn med kræft udtrykker det sådan her:

Havde du sagt for en måned siden, at mit barn skulle få kræft, og at jeg trods dette kunne leve et rimeligt liv, så havde jeg sagt, at du var fuld af løgn, men nu er det en del af livet.”

Rikke Randrup Møller fortæller, at mange forældre og børn på sygehuset knytter stærke bånd, når de genvinder fodfæste i den nye hverdag:

Man finder sig, trods alle de hårde odds, langsomt til rette i den ny hverdag. Familierne begynder at socialisere og kan aflaste hinanden, så der bliver pauser ind imellem. De venskaber, som bliver knyttet her, rækker langt ud over hospitalsgangene efter endt behandling.

Spørg på dit hospital om der er tilknyttet psykologer og socialrådgivere, der kan hjælpe jer som familie til at finde fodfæste i den nye situation. Der er også mulighed for psykolog og socialrådgiver hjælp hos Forældreforeningen Cancerramte Børn.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling