Danmark har rekord i overlevelse

forsker

Børn med leukæmi (ALL) i Danmark har de bedste udsigter i verden til at overleve uden tilbagefald.


Danmark ligger for tiden helt i top på listen over børn, der overlever den mest udbredte leukæmiform, ALL, i Norden og Baltikum. 91 procent af alle børn og unge med ALL lever fire år efter diagnosetidspunket. Det viser nye tal fra Nordisk forening for Pediatrisk Hematologi og Onkologi (NOPHO). Samtidig viser tallene, at børn på de danske børnekræftafdelinger har den laveste risiko for tilbagefald. De relativt gode udsigter for børn med ALL i Danmark er enestående.

”Tilsammen findes der ikke tal i verden, der er bedre end de danske.”

Thomas Leth Frandsen, overlæge på børnekræftafdelingen på Rigshospitalet og aktivt medlem af NOPHO inden for ALL.

DANMARK HAR OVERHALET NABOERNE

For få årtier siden var udsigten for børnene en helt anden. Da Danmark begyndte samarbejdet med de nordiske lande for 30 år siden, overlevede ti procent færre børn med ALL herhjemme end i de andre nordiske lande. “De nye tal er et flot bevis på, at arbejdet har båret frugt, fordi vi har flyttet os så meget,” siger Thomas Leth Frandsen. Inden for forskning i ALL har Rigshospitalet indtaget en førende rolle. Mest forskning sker på det børne onkologiske laboratorium, Bonkolab, på Rigshospitalet. Her er tilknyttet 55 forskere og bioanalytikere. Bonkolab er støttet af Børnecancerfonden.

”Bonkolab er unikt i verden på grund af omfanget af forskningen, og fordi forskningen på Bonkolab er en så integreret del af hverdagen på børnekræftafdelingen. Det har sat Rigshospitalet på verdenskortet som et af de mest aktive forskningscentre inden for ALL,” siger Thomas Leth Frandsen.

BONKOLAB I SPIDSEN

Forskningen på Bonkolab kommer særligt danske børn med kræft til gavn. Den har blandt andet medført, at de danske børnekræftafdelinger er mere vedholdende i vedligeholdelsesfasen af behandlingen. Den ligger efter det første halve års behandling og varer i to år. Ifølge Thomas Leth Frandsen er det forklaringen på den flotte førsteplads i Norden. ”Vores primære indsats er, at vi følger børnene tæt i vedligeholdelsesfasen og presser dem mere end andre lande i den ellers fredelige periode. Her har Bonkolabs resultater direkte påvirket behandlingen både her og i udlandet, for laboratoriet er førende i verden inden for vedligeholdelsesbehandlingen.”

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling