Børns smerter skal tages alvorligt

Børn giver ikke udtryk for deres smerter på samme måde som voksne. Men forskning og nye metoder har de seneste årtier givet børn med kræft markant bedre smertelindring.

Smerter fylder meget hos børn med kræft. De stammer fra såvel sygdommen som behandlingen. Derudover er smerter også et vigtigt pejlemærke både i forhold til barnets sygdoms- og behandlingsforløb, fortæller Susanne Molin, den ene af to børnesmertesygeplejersker fra rigshospitalets børnesmerteenhed.

”Før 1980 mente mange, at især de helt små børn var ude af stand til at opleve smerter. I dag ved vi, at selv små børn i høj grad oplever smerter. Vi ved også, at ubehandlede smerter hos børn kan medføre, at børnene bliver mere syge, deres hospitalsophold forlænges, og det tager dem længere tid at komme sig,” siger Susanne Molin.

Forskning har også vist, at smerter, der ikke bliver behandlet, eller som ikke bliver behandlet korrekt, kan få betydning for barnets udvikling og livskvalitet. De øger risikoen for, at barnet udvikler kroniske smertetilstande.

IKKE BLOT SMÅ VOKSNE

Smerte er en oplevelse i hjernen, et slags alarmsignal fra kroppen. Ligesom med andre sanser påvirkes smerteoplevelsen af både biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Smerte påvirkes for eksempel af barnets kognitive udvikling, angst, og af om forældrene forstår smerterne og evner at hjælpe børnene med at mestre dem.

Derfor kan man ikke, som hos voksne, bare bede børnene vurdere deres smerte som et tal mellem et og ti. Netop fordi smerter er så komplekse og påvirkes af mange andre faktorer end det, der fysisk udløser smerten og den smertestillende medicin, kræver smerter hos børn vurdering og behandling af en ekspert.

Børnesmerteenheden på rigshospitalet har eksisteret siden 1996, hvor man begyndte med blandt andet at give børn mulighed for selv at styre deres smertebehandling via smertepumper. Pumperne giver automatisk en afstemt dosis smertestillende medicin, men har også en dosis-knap, som børn, forældre eller personalet kan aktivere ved behov.

Det giver både børn og forældre en forvisning om, at de kan lindre smerterne. Personale fra børnesmerteenheden kommer dagligt på tilsyn og regulerer pumpen i forhold til en vurdering af det enkelte barns smerter og reaktionen fra barnet herunder, om barnet har kunnet lege, spise og sove.

Samarbejdet med forældrene er essentielt i lokalisering og vurdering af barnets smerter. Forældrene kender deres barn allerbedst. De ved, hvad der trøster og gør barnet glad. Personalet
fra børnesmerteenheden ved, hvordan medicinen virker, og hvordan smertenervesystemet fungerer. Ved at koble denne viden skabes den bedst mulige smertelindring for børnene.

Et vigtigt element i oplevelsen af smerter hos børn er frygt. forskning har vist, at frygt i sig selv kan give smerter.

”En stor del af smertelindringen i dag handler om at få barnet til at føle sig trygt. Her har forældrene også en stor rolle.”

Susanne Molin, børnesmertesygeplejerske

FORSKNING SKAL GAVNE ALLE BØRN

Der er stadig mange huller i vores viden om smertelindring til børn. Derfor er der også brug for mere forskning for, at børnesmerteenheden kan yde en tilpasset og vidensbaseret smertebehandling til børn i Danmark. Et skridt i denne retning er etablering af Videnscenter for børnesmerter, som blev oprettet i 2014.

Videnscentret for børnesmerter har et nært samarbejde med børnesmerteenheden og fagpersonale fra andre børnehospitaler om vidensdeling og vidensudvikling. Målet er også at oprette børnesmertecentre i alle regioner, så alle børn i danmark er dækket.

Internationalt er arbejdet med smertelindring styrket med specialiserede centre for børnesmerter. I disse centre har man samlet faggrupper med særlig viden om og forståelse for børns specielle behov.

Børnesmerteenheden

Består af anæstesilægerne Steen Henneberg og Søren Walther-Larsen, Bettina Nygaard, som er farmaceut, og børnesmertesygeplejerskerne Susanne Molin og Gitte Aagaard. De arbejder tæt sammen med det øvrige fagpersonale på Rigshospitalet og inddrager ofte pædagoger, skolelærer, hospitalsklovne og musikere, der er tilknyttet hospitalet, i behandlingen.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling