Børnekræft på verdensplan

Børnekræft i verden

Børnekræft dækker over meget forskellige diagnoser globalt. Ni ud af ti børn, der dør af kræft, bor i lav- eller mellemindkomstlande. I nogle lavindkomstlande har kræftramte børn i gennemsnit kun fem procents chance for at overleve. Læs om børnekræft i verden herunder.

EUROPA

80 % OVERLEVER

I Europa er leukæmi, præcis som i Nordamerika, den mest almindelige kræftdiagnose hos børn. Omkring en tredjedel af alle børn, der dør af kræft, har leukæmi. USA har en noget højere overlevelsesrate, hvilket skyldes, at flere mellemindkomstlande i Europa mangler ressourcer til de mest højtspecialiserede kræftlæger.

LATINAMERIKA

60 % OVERLEVER

Tal fra ti mexicanske distrikter viser, at leukæmi er den absolut mest dominerende diagnose blandt børn. Det stemmer overens med statistik fra Argentina. andelen af CNS-tumorer (tumorer i det centrale nervesystem) udgør til sammenligning omkring en tredjedel af dem, som rapporteres fra Tyskland. Det skyldes, at mange mellemindkomstlande mangler udstyr og metoder til at diagnosticere.

NORDAMERIKA

85 % OVERLEVER

USA adskiller sig for eksempel fra Frankrig og Tyskland ved at have et noget højere antal af kimcelle-tumorer og en højere andel af forskellige hudkræftstyper. Kimcelle-tumorer sidder ofte i æggestokken og testiklerne. de fleste tumorer i denne gruppe har en god prognose.

OCEANIEN

75 % OVERLEVER

I Australien er leukæmi den mest almindelige kræftdiagnose blandt børn – præcis som i de øvrige højindkomstlande. Forskellige typer hudkræft blandt børn er noget mere almindelige end i resten af højindkomstlandene, mens neuroblastomer er lidt mere sjældne.

AFRIKA

40 % OVERLEVER

Lavindkomstlande rapporterer overlevelsesrater helt ned til bare fem procent. Et tværsnit fra hele kontinentet giver dog betydeligt højere tal – blandt andet på grund af manglen på pålidelige data fra flere lande. Uganda er repræsentativt for landene syd for Sahara. Andelen af børn med leukæmi er seks gange mindre end i højindkomstlande. til gengæld er lymfeknudekræft fem gange så udbredte som i Tyskland eller Australien, hvilket skyldes forskellige vira som påvirker forekomsten. Zimbabwe rapporterer tre gange så mange tilfælde af diagnosen retinoblastom som Frankrig og Tyskland.

ASIEN

40 % OVERLEVER

I Thailand, Indien og Kina er leukæmi den mest almindelige diagnose blandt kræftsyge børn. I Thailand dør næsten halvdelen af de kræftsyge børn af forskellige former for leukæmi. Fra Kina og Shanghai rapporteres også om en dobbelt så stor andel af forskellige former for hudkræft som i Tyskland.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling