Ansøgningsfrist er hvert år d. 1. oktober kl. 12.00.

– undtaget ansøgninger om midler til forskningsstipendiater, der kan søges året rundt.

Projekt

Hvad søges der støtte til?*

VU = fondens Videnskabelige Udvalg
Ved behov sendes ansøgninger om forskningsinfrastruktur og forskningsophold til bedømmelse hos VU.

Er beløbet helt eller delvist søgt andetsteds?*

+ Tilføj række

Har du tidligere modtaget støtte fra Børnecancerfonden til formålet?*

+ Tilføj række

Sikker forbindelse

Ansøger

+ Tilføj række

Din arbejdsplads

Sikker forbindelse

Bilag

Træk filer herind eller klik for at vælge en fil
Sikker forbindelse
Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling