Familiestøtte

Når et barn får kræft påvirkes hele familien.

Få psykologhjælp, socialrådgiverbistand og deltag i terapi-grupper eller sorg-grupper under og efter behandlingsforløbet.

      Støt nu      

FAVN

Når et barn får kræft, sættes familielivet under pres. Hverdagen forandres for både det syge barn, forældre og søskende, og der kan være brug for hjælp til at få styr på oplevelser og følelser fra sygdomsforløbet.

FAVN er et landsdækkende tilbud om psykosocial støtte til familier med kræftsyge børn – under og efter behandlingsforløbet. FAVN er også for familier, der har terminale børn eller mister et barn, og tilbuddet tilpasses den enkelte families behov.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit barn, barnets søskende eller måske dig selv vil have gavn af at snakke med en psykolog, er du velkommen til at ringe uforpligtende til os.

Har du spørgsmål, så skriv til favn@boernecancerfonden.dk. Du kan også benytte telefonnumrene nedenfor.

FAVN er opstartet af Børnecancerfonden i samarbejde med Foreningen Cancerramte Børn.

Psykologhjælp

Alle familiemedlemmer kan få psykologhjælp i den udstrækning og form, som der er behov for – akutsamtaler, individuel rådgivning eller fælles forløb.
FAVN har et netværk af psykologer i hele landet, og alle henvendelser visiteres centralt af cand.psyk. Ditte Jeppesen.

Kontakt Børnecancerfondens psykolog mandag, tirsdag og torsdag på:
Telefon: 3555 4833
Mail: favn@boernecancerfonden.dk

Socialrådgiverbistand

Familien kan få vejledning af en socialrådgiver over telefonen eller pr. mail. Socialrådgiveren kan rådgive om familiens rettigheder og muligheder efter endt behandlingsforløb på hospitalet

FAVNs socialrådgiver har mange års erfaring med at rådgive familier med kræftsyge børn.

Kontakt socialrådgiver på:
Telefon: 3555 4833
Mail: favn@boernecancerfonden.dk

FAVN-grupper for børn med kræft og deres søskende

Når et barn får kræft, bliver hele familiens liv påvirket. Nogle tanker vil barnet gerne dele med sine forældre – andre tanker kræver et fællesskab med jævnaldrende og ligestillede.
Det samme gælder for følelser og tanker hos raske søskende.

For at give både de syge børn og deres søskende et frirum, tilbyder vi grupper for børn og unge.

Målet med FAVN-grupperne er gennem samtale at normalisere børnenes følelser, bekymringer og sorg. Børnene får en stærk indsigt ind i, at der er andre børn og unge, der har problemer, som ligner deres egne, og den fælles erkendelse kan være med til at hjælpe med at øge deres trivsel i hverdagen. Det foregår gennem hyggeligt samvær, samtale, leg, små øvelser eller tegning. Og søskende får noget tiltrængt opmærksomhed. Hver gruppegang afsluttes med lidt godt at spise.

Alle grupperne ledes af erfarne gruppeledere, og der er tilknyttet frivillige til grupperne. Det er gratis at deltage i grupperne. Gruppemøderne vil typisk vare 2 timer, og blive afholdt hver anden uge om eftermiddagen.

Gruppelederen mødes med barnet/forældrene inden start til en visitationssamtale, oftest i hjemmet, så både barnet og gruppelederen lærer hinanden at kende inden start.

Grupperne er åbne. Det vil sige, at der kommer løbende nye børn ind, og børnene må gå der så længe de har behov for det.

Hvis du har spørgsmål til grupperne, bedes du kontakte psykolog Ditte Jeppesen på mobil: 3555 4833 eller pr. mail: favn@boernecancerfonden.dk

Grupper for børn med kræft, er en gruppe hvor børn/unge fra 9 år og opefter, der har eller har haft cancer, mødes og deler tanker og følelser med hinanden via snak, øvelser, leg, spisning mm. Kom i gruppen i Århus, Odense eller København.

Grupper for søskende er en gruppe for børn/unge fra 9 år og opefter, der enten har eller har haft en søskende med cancer. Det vil sige, at den rummer både børn med svær sygdom tæt inde på livet og børn, der har mistet en bror eller søster.
Kom i gruppen i Århus, Odense eller København.

Snakke/legegrupper for søskende er en gruppe hvor søskende fra 7-9 år kan mødes med andre børn i samme situation, i et hyggeligt og trygt frirum. Gruppen har fokus på dét at være en rask søskende, og ikke på det syge barn.
Kom i gruppen i København.

Tilmelding til Børnegrupperne
Grupperne oprettes efterhånden som der er tilmeldinger nok. Du kan tilmelde dit barn ved at sende en mail til favn@boernecancerfonden.dk. HUSK at skrive hvilken by (Odense eller København), og hvilken type gruppe, du tilmelder dit barn.

Grupper for forældre, der har mistet kræftsygt barn

Sorggrupper for forældre
Denne gruppe tager udgangspunkt i, at der ikke er nogen rigtig måde at sørge på og der er plads til at dele oplevelser, følelser og minder om barnet med ligestillede og blive anerkendt og respekteret i sin sorg samt dele de voldsomme oplevelser med andre.
Århus og København.

Sorggrupperne er lukkede og rummer forældre til max. fire børn ad gangen. Det er gratis at deltage i grupperne. De starter op efter behov og foregår en aften hver anden uge og kører otte gange i alt.

Du kan tilmelde dig via mail til favn@boernecancerfonden.dk. HUSK at skrive hvilken gruppe og by du ønsker at deltage i.

Hvis du har spørgsmål til grupperne, bedes du kontakte psykolog Ditte Jeppesen på mobil: 3555 4833 eller pr. mail: favn@boernecancerfonden.dk

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling