Efterskolelegater

Børnecancefonden arbejder for at give kræftsyge børn og unge et godt liv med de samme muligheder som jævnaldrende.

Derfor kan unge med kræft og deres søskende bl.a. ansøge os om støtte til at komme et år på efterskole.

      Støt nu      

 

Kom på efterskole med støtte fra Børnecancerfonden

Unge med kræft under 18 år kan ansøge Børnecancerfonden om et legat til efterskoleophold. Det samme kan kræftsyge unges søskende. Efterskoleopholdet skal støtte de unge i at vende tilbage til hverdagen efter behandlingsforløbet.

Både kræftsyge unge og søskende skal være under 18 år på ansøgningstidspunktet, og der må maksimalt være gået 5 år, siden den unge var i aktiv kræftbehandling. Ved ansøgning beder vi om, at der foreligger dokumentation for optagelse på en efterskole, og at der medsendes en udtalelse fra en socialrådgiver om, at et efterskoleophold vil gavne den pågældende unge.

Man kan ansøge om økonomisk støtte op til 10.000 kr. per semester, eller hvad der svarer til 20.000 kr. for et helt skoleår. Legatet udbetales i rater à 10.000 kr. pr. semester.

Som udgangspunkt ansøger man samlet for efterårs- og forårssemesteret inden opstart af skoleåret.

Det er også muligt at ansøge om støtte til et igangværende semester eller skoleår. Vi støtter dog ikke semestre, der allerede er afsluttet. Ansøger man for et igangværende forårssemester, vil legatet således være på 1 x 10.000 kr. Ansøger man for et igangværende efterårssemester og det kommende forårssemester, vil legatet være på 2 x 10.000 kr.

Søg et efterskolelegat

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling